A rendőrség megköszöni a lakosság segítségét

Belföld - 2006-05-16
Debrecen város területén elkövetett bűncselekmények elemzésénél figyelemmel kell lenni a város sajátos szerkezetére: a nagyvárosi bűnözésre utaló jelek mellett ? a rendkívül kiterjedt kertségi részek miatt - jellemzők az egyébként kistelepülésekre jellemző események is.
Igen élénk képviselői aktivitás övezte a városi önkormányzat április 27-i ülését, amikor a dr. Sóvágó Sándor rendőr alezredes, kapitányságvezető számolt be Debrecen közbiztonságáról, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról. A Debrecen területén elkövetett bűncselekmények számában 2005. évben drasztikus növekedés történt. A korábbi évek 9-10000 elkövetett bűncselekményhez képest 2005. évben 16.555 bűncselekményt regisztráltak. A jelentős növekedés döntően két bűncselekmény típus: a tiltott pornográf felvétellel visszaélés (2804 bűncselekmény), valamint a - vagyon elleni bűncselekmények közzé sorolt - szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése (4280 bűncselekmény) terén történt eredményes felderítő munkából fakadt. A tisztított statisztikai adatok alapján (ha a fenti két bűncselekményt figyelmen kívül hagyjuk), megállapítható, hogy a városban 9471 bűncselekmény történt, amely megfelel a korábbi évek átlagának. Ezt támasztja alá az is, hogy a rendőrkapitányságra pontosan ugyanannyi feljelentés érkezett, mint 2004. évben. A nyomozati eredményesség 72 %, míg a felderítési eredményesség 62,6 %. A kiugró eredmények is e két bűncselekmény sikeres felderítésének köszönhetőek. Ha ezeket figyelmen kívül hagyjuk, a ?tisztított? nyomozati eredményesség 49 %, míg a felderítési eredményesség 36,03 %. Az elkövetett bűncselekmények közül továbbra is a vagyon elleni bűncselekmények dominálnak. A tisztított adatok szerint az ilyen jellegű cselekmények teszik ki a bűncselekmények 57 %-át, a korábbi évek tendenciáinak megfelelően. A közel 2,5 milliárd forintnyi kárból mindössze 130,46 millió forint térült meg. (ez az elkövetési érték 5,7 %-a. ). Mind a lopások, mind a betöréses lopások száma növekedett, az állampolgárok szubjektív biztonságérzetét negatívan befolyásoló lakás betöréseknél a növekedés 50 százalékos. Gyakoriabbakká váltak a zseblopások (218 eset, az egy évvel korábbi 121 alkalom!), ahol rendkívül nagy a sértetti közrehatás. Az elkövetők általában a tömegközlekedési eszközökön utazó fiatalok hátizsákjainak külső zsebeiben ? jól látható módon - elhelyezett mobiltelefonokat és egyéb értékeket szemelik ki. Rendkívül magas (1066) a lopásokon belül a gépjárművekkel összefüggésekben elkövetett bűncselekmények száma (gépkocsi feltörés, nyitott gépjárműből történő eltulajdonítás, a gépkocsiról történő alkatrész, embléma leszerelése, lefeszítése). A legtöbb esetben a sértettek megelőzhetnék a cselekmény elkövetését, ha a gépjárművükben nem hagynának szem előtt bűnelkövetők érdeklődésnek felkeltésére alkalmas tárgyakat ( pl: táska). A tárgyilagosság kedvéért azért azt is meg kell jegyezni, hogy éjszaka a közterületi parkolókban elhelyezett gépkocsik rendkívül könnyű prédát jelentenek az ilyen bűncselekménytípusra ?szakosodott? elkövetőknek. Kisebb mértékben nőtt a rablások miatt indított büntetőeljárások száma is, ami főleg abból adódik, hogy az utóbbi időben egyre gyakrabban alkalmaznak erőszakot vagy fenyegetést gyermekkel szemben mobiltelefonjaik megszerzése érdekében. 2005. év végén és 2006. év elején több ilyen bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy ellen - előzetes letartóztatás elrendelése mellett ? indított a rendőrség eljárást, ami után az ilyen jellegű erőszakos cselekmények eseti jellegűvé váltak. Az elkövetés okának elemzése során megállapítható, hogy nagyon ritkán volt tetten érhető az előre kiterveltség, a bűncselekményre való tudatos felkészülés. Többnyire a sértett ittas, vagy fiatalkorú volt. 2005-ben, a város területén, éjszakai órákban több idős ember sérelmére követtek el rablást oly módon, hogy az idős embereket megkötözték, és értékeiket elvitték. Ezen ügyekben jól szervezett bűnelkövetői csoporttal kerültek szembe a rendőrök. Több megye összefogásának eredményeként 2005. októberében sikerült elfogni az elkövetőket, így az ilyen jellegű cselekmények megszűntek. Örvendetes csökkenés tapasztalható a személy elleni bűncselekmények, és a közterületen elkövetett garázdaságok kapcsán is. Ezt azért is ki kell emelni, mivel Debrecen ?a rendezvények városa?, illetve a városban első osztályú labdarugó, kosárlabda, kézilabda klub működik, amelyek rendezvényei jelentős tömegeket vonzanak, így melegágyai lehetnek e közrend elleni bűncselekményeknek. Ennek ellenére megfigyelhető a társadalomban meghúzódó fokozott agresszivitás, túlzott önbizalom, és a szabályok tudatos semmibe vétele, amely az emelkedő számú közlekedési bűncselekményekben köszön vissza, különös tekintettel az ittas járművezetésre. Hazánkban egyre inkább problémát jelent a kábítószer terjedése. A város területén a visszaélés kábítószerrel bűncselekményekben nincs jelentős emelkedés, (az összes bűncselekmény mindössze 1 %-a) de illúzió volna azt hinni, hogy a probléma Debrecent elkerülte. Az eljárás alá vont elkövetők tipikusan fogyasztók, fiatal felnőttek, akik rutinellenőrzése során gépkocsikból, vagy ruházatából kerülnek elő a kábítószerek (rendszerint marihuána). A nyomozó hatóságok hatáskörét és illetékességét rendező jogszabályok alapján a kábítószer terjesztőivel kapcsolatos eljárás a főkapitányság hatáskörébe tartozik. Ez az oka annak, hogy a Debreceni Rendőrkapitányság eljárásai elsősorban a fogyasztókra koncentrálnak, viszont a tőlük beszerzett információk alapján lehet közelebb jutni a kábítószerek terjesztőihez. (folytatjuk) H.I.