Az adóemelések részletei

Belföld - 2006-06-10

Az egyensúly gyors megteremtése érdekében a kiadások csökkentése mellett elengedhetetlen, hogy az elkövetkező egy-két évben az állam ne csökkentse, hanem növelje bevételeit - mondta Gyurcsány Ferenc az OÉT szombati ülésén.

Az adócsökkentési program elhalasztása mellett olyan intézkedésekre van szükség, amelyek az igazságos közteherviselés elvét érvényesítve bizonyos területeken növelik a lakosság, a vállalkozások hozzájárulását a közös kiadásokhoz, de egyben hosszabb távú társadalompolitikai és fejlesztési céljainkat is szolgálják. Az ÁFA effektív kulcsa nő, bevezetésre kerül a szolidaritási adó, az EVA kulcs 25% lesz, az egészségbiztosítás terhei szintén növekednek.

 

Az általános forgalmi adó kedvezményes kulcsának emelése

 

2006. szeptember 1-étől

- az általános forgalmi adó jelenlegi 15%-os kulcsa 20%-ra emelkedik.

- az 5%-os ÁFA kulcs és az oda besorolt termékek köre nem változik.

- Az uniós jogharmonizáció miatt 50%-ról 70%-ra emelkedik a telefonhasználatra jutó ÁFA levonható hányada. Ennek ellentételezésre viszont a jövőben természetbeni juttatásként adókötelessé válik a cégtelefon magáncélú használata.

 

Az ÁFA kulcs emelkedése idén 60, jövőre 170 milliárd forinttal növeli a költségvetés bevételeit.

 

A jövedéki adó változása

 

2006. szeptember 1-jétől emelkedik:

- A cigaretta jövedéki adója 5.7%-kal

- A bor kivételével az összes szesztartalmú ital jövedéki adója 7%-kal.

 

2007. április 1-én és szeptember 1-én emelkedik:

- A cigaretta jövedéki adója újabb 2.7-2.7%-kal

 

A jövedéki adó változása 2006-ban és 2007-ben mintegy 3-3 milliárd forint többletbevételt eredményez.

 

Személyi jövedelemadó

 

2006. szeptember 1-jétől:

- Bevezetésre kerül a kamatadó és tőzsdei árfolyamnyereség-adó.

A munka és tőkejövedelmek közötti igazságosabb közteherviselés biztosítása érdekében a korábban tervezettnél hamarabb kerül bevezetésre a kamat és a tőzsdei árfolyamnyereség adója:

- Az adó mértéke a kamat és árfolyamnyereség 20%-a

- Nincs adómentes jövedelemrész, de hosszútávú állampapírban és befektetési jegyben lévő megtakarítások mentesülnek az adó megfizetése alól.

- A kamat utáni adót forrásadóként a kifizető vonja le, a tőzsdei ügylet nyeresége után az adót az adóbevallásban a magánszemély állapítja meg és fizeti meg.

Az adó bevezetése 2006-ban 2, 2007-ben várhatóan 26 milliárd forint bevételt hoz a költségvetésnek.

 

- Emelkedik az adóköteles természetbeni juttatások - a menedzser kedvezmények - adója

Az adóköteles természetbeni juttatások után a kifizető jelenleg 44% adót fizet, ennek mértéke a szeptember 1-jét követően nyújtott természetbeni juttatásokra 54%-ra emelkedik. A természetbeni juttatásoknak ebből a köréből tipikusan a vállalkozások felsővezetői, menedzsmentje részesül, az adó emelésével ezen juttatások adóterhe meg fog egyezni a pénzben kapott jövedelem 36%-os adóterhével, de még mindig kedvezőbb marad, mert járulékot nem kell utána fizetni. (2007-től ezzel a mértékkel adóznak a munkáltatónál adóköteles béren kívüli juttatások is.)

Ez a változás 2006-ban 10, 2007-ben 20 milliárd forint többletbevételt jelent a költségvetésnek.

 

- Adóköteles természetbeni juttatásnak számít a cégtelefonok magáncélú használata

Az adózás alapjaként választható a magáncélú használat elkülönítése, ennek hiányában a szolgáltatás teljes költségének 20%-a számít bevételnek.

 

2007. januárjától

 

A személyi jövedelemadó tábla

 

- Az alsó, 18%-os kulcsának sávhatára - az eredeti 2007-re tervezett változásnak megfelelően - a jelenlegi 1 550 000 forintról 1 700 000 Ft-ra emelkedik, s ezzel az adózóknak már 76%-a fogja a legalsó kulcs alapján fizetni adóját.

- Nem változik az adójóváírás összege, az továbbra is havi 63 000 Ft-ig biztosít adómentességet.

 

Szűkül, illetve változik az igénybe vehető adókedvezmények köre

 

- Megszűnik a szellemi tevékenység - jelenleg évi 100 ezer forintban érvényesíthető - kedvezménye, valamint a felnőttképzéshez és a számítógép beszerzéshez ma biztosított 60 ezer forintos, jövedelemkorláthoz kötött kedvezmény.

- A lakáshitel törlesztéshez biztosított, jövedelemhatárhoz kötött kedvezmény úgy szűnik meg, hogy akik 2006. december 31-éig jogosultságot szereztek, azok még további 5 évig érvényesíthetik.

- Az eddig összesen évi 100 ezer forintos összegig igénybe vehető kedvezmények - tandíj, őstermelők, közcélú adományok, élet és nyugdíjbiztosítások - évi jövedelemkorlátja 6 millió forintról 3.4 millióra csökken. A jövőben ebbe a korlátos körbe tartozik a megállapodás alapján fizetett járulék, magánnyugdíj-pénztári tagdíj és ennek kiegészítésére vonatkozó kedvezmény is.

 

Szűkül az adómentes bevételek köre

 

- Adóköteles jövedelemnek számít a jövőben többek között az önálló orvosi praxis működtetési jogának eladása az eredeti jogosultnál, a Corvin lánc kitüntetéshez kapcsolódó támogatás.

- Adóterhet nem viselő járandóság - beleszámít az adóalapba, de az adótábla szerint erre a jövedelemre jutó adó levonható - lesz a nyugdíj, ha a magánszemély más, összevontan adózó jövedelemmel is rendelkezik.

 

Ez az intézkedés 2007-ben 32 milliárd forintos többletbevételt eredményez.

- Az üdülési csekk a jövőben csak akkor lesz adómentes, ha azt a munkáltató a dolgozójának vagy nyugdíjasának, és azzal közös háztartásban élő közeli hozzátartozójának adja, és üdülési szállás és ahhoz kapcsolódó étkezési szolgáltatásra használják. A munkáltató által a dolgozó javára az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárba történt befizetés eddig a minimálbér havi összegéig (illetve több pénztárnál annak 130%-áig) volt adómentes, 2007-től viszont csak a minimálbér 20% lesz.

 

Társasági adó

 

Az igazságosabb közteherviselés érdekében 2007-től bevezetésre kerül a korábban már említett elvárt társasági adó. (2007-ben 55 milliárd forint többletbevételt jelent)

 

A foglalkoztatást ösztönző módon módosulnak a fejlesztési adókedvezmény igénybevételének szabályai

- Az értékhatárhoz kötött - legalább 3 milliárd forintos beruházás, hátrányos helyzetű térségben 1 milliárd forintos fejlesztés - kedvezménynél is előírás lesz, hogy az adózónak az igénybevételt követő négy évben legalább 150 fővel (hátrányos helyzetű térségben 75 fővel) nagyobb létszámmal kell működnie.

- A 48 leghátrányosabb helyzetű kistérségben a munkahelyteremtéshez kötött kedvezmény tovább bővül. Eddig hátrányos helyzetű régióban a nagyvállalatoknak legalább 150, a középvállalkozásoknak 75, a kisvállalkozásoknak 15 fővel kellett növelnie a létszámát. A jövő évtől a 48 hátrányos helyzetű kistérségben a létszámnövelési feltétel a nagyvállalatoknál 20, a kkv-knál pedig egységesen 5 főre csökken.

 

Egyszerűsített vállalkozási adó

 

Az EVA mértéke 2006. október 1-től a mai 15%-ról 25%-ra emelkedik.

A törvény lehetőséget ad a vállalkozásoknak, hogy két módszer között választva arányosítsák - osszák meg - idei bevételeiket, mert az emelt adót a bevetést követő bevételek után kell megfizetni.

Az EKHO szabályai nem változnak.

Az EVA kulcsának emelkedése 2006-ban 10, 207-ben 53 milliárd forint többletbevételt jelent a költségvetésnek.

 

Gépjárműadó

 

2007-től a súly alapján történő fizetésről áttérünk a teljesítmény alapján történő adózásra.

Ugyancsak 2007-től emelkedik a gépjármű átírási illetéke.

A két intézkedés együtt 2007-ben 9 milliárd forint többletbevételt jelent.

 

Járulékok

 

Munkáltatói járulékok és egészségügyi hozzájárulás

A munkáltatók járulékterhe nem változik, de a korábbi adócsökkentési programtól eltérően:

- 2006. novemberében nem szűnik meg a mai 1 950 Ft-os tételes egészségügyi hozzájárulás.

 

Ez a várakozásokhoz képest 2006-ban 7, 2007-ben pedig 88 milliárd forinttal növeli az államháztartás bevételeit.

 

- Elhalasztásra kerül a 2007-re tervezett munkáltatói társadalombiztosítási járulékcsökkentés.

Az eredeti elgondoláshoz képest ez a döntés jövőre 210 milliárd forinttal növeli a költségvetés bevételét.

 

-Szélesebb lesz a járulékalap. 2006. szeptemberétől a járulékfizetési szabályok megváltoztatásával, akik jövedelmi helyzetük alapján ezt megtehetik, legalább a minimálbér kétszeresének megfelelő összeg után tegyenek eleget járulékfizetési kötelezettségüknek.

A járulékalap szélesítése 2006-ban 20, 2007-ben pedig mintegy 80 milliárd forinttal növeli az államháztartás bevételeit.

 

2006. szeptemberétől a nyugdíjas vállalkozók az eddigi 5%-os balesetei járulék helyett egészségügyi hozzájárulást fizetnek, aminek mértéke 2006-ban 15, 2007-ben 16%.

A változatás 2006-ban 2, 2007-ben 9 milliárddal növeli a költségvetés bevételeit.

 

Munkavállalói járulékok

 

2006. szeptemberétől

- Az egyéni egészségbiztosítási járulék mértéke 4%-ról 6%-ra emelkedik

- A munkavállalói járulék a jelenlegi 1%-ról 1.5%-ra emelkedik

 

2007. januárjában

- Az egyéni egészségbiztosítási járulék 6%-ról 7%-ra nő.

A munkavállalók egyéni járulékainak emelése együttesen 2006-ban 38, 2007-ben 220 milliárd forinttal növeli az államháztartás bevételeit.