Szja-bevallás: már csak pár nap

Belföld - 2006-05-18
A személyi jövedelemadó bevallásokat az egyéni vállalkozónak nem minősülő, valamint az áfa fizetésére nem kötelezett magánszemélyeknek legkésőbb május 22-én éjfélig kell benyújtaniuk, miután a május 20-i határidő munkaszüneti napra esik ? tájékoztatott Erdeiné Kustos Mónika, az APEH megyei igazgatóságának osztályvezetője.
Mire figyeljünk A bevallás garnitúra az idén új lappal (0553-11) bővült, mivel a felszolgálók a vendégektől kapott borravaló után 15 százalékos járulékot fizethetnek. Ezen a nyomtatványon kell bevallani a külföldi személytől kapott, járulékalapot képező jövedelem utáni járulékot is akkor, ha magánszemélynek kell megfizetnie. Tavaly bővült azon adókedvezmények köre, amelynek igénybevételét jövedelemnagysághoz kötötték, így erre is figyelni kell. A 6 millió forintot meg nem haladó jövedelem mellett a felsőoktatási tandíjhoz, a felnőttképzési díjhoz, a számítógép, számítástechnikai eszköz beszerzéséhez, a szellemi tevékenységhez, a mezőgazdasági őstermelői tevékenységhez, az élet- és nyugdíjbiztosítási díjhoz, valamint a közcélú adományokhoz fűződő adókedvezmények együttes összege 100 ezer forint lehet. A családi kedvezményt is a jövedelem nagyságához kötötték: 8 millió forintot meghaladó jövedelem esetén a családi kedvezményt csökkenteni kell a 8 millió forint feletti jövedelem 20 százalékával. Új adómentességi szabályok érvényesek a termőföld értékesítéséből származó jövedelmekre is. Az eladónak az adómentesség érvényesítéséhez nyilatkoznia kell arról (01-es lap), hogy a vevő a termőföldet milyen célra vásárolta meg. A bevallást akkor is be kell nyújtani, ha a magánszemélynek nem volt más jövedelme, és a termőföld értékesítése után sem kell adót fizetnie. Azok, akik tavaly a törvényben meghatározott mértékű végkielégítést kaptak, az erre szolgáló helyen nyilatkozhatnak arról, hogy a teljes végkielégítés összege után a 2005-ös adóévben kívánnak adózni, függetlenül attól, hogy lehetőségük lenne a végkielégítés megosztására. Az osztályvezető felhívta a figyelmet arra, hogy az előzetes sajtóhírekkel ellentétben a bevallással egyidőben lehetőség van az 1 %-os rendelkező nyilatkozatok beadására. A rendelkező nyilatkozatok a (0553-as) bevallással együtt, egy borítékban, de egy külön lezárt normál borítékban elhelyezve is fel lehet adni. A nyilatkozat letölthető az APEH honlapjáról, ahol egyben tájékozódni is lehet a korábban felajánlásban részesült civil szervezetekről és egyéb kapcsolódó információkról. Májusi befizetési határidők Május 22. Magánszemélyek jövedelemadójának befizetése. Társasági adóelőleg; havi bevallók áfa-befizetése; kulturális járulék; havi bevallóknál a környezetvédelmi termékdíj, és a játékadó befizetése. Az Európai Unióból beszerzett áruk után a törvényben meghatározott adóalanyok és adófizetésre kötelezett, nem adóalany jogi személyek áfa-befizetése. Szintén le kell róniuk az áfát azoknak a közösségi adószámmal nem rendelkező adózóknak, akik személygépkocsinak nem minősülő új közlekedési eszközt vásároltak az unió területén. Most esedékes a költségvetési támogatás gyakoribb igénybevételére jogosult adózók bevallása a támogatásról. Szintén ez a határideje a fogyasztói árkiegészítés és a költségvetési támogatás igénylésének. Május 31. A társasági adóról, az osztalékadóról számot adó bevallás benyújtásának, a társasági adó megfizetésének, illetve a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított társasági adó különbözete elszámolásának határideje. Ugyanez a határidő vonatkozik a számviteli törvény hatálya alá tartozó evás-okra is. E hónap most más szempontból is fontos. Mint ismert, az 51 ezer legnagyobb adózó számára május 12-én először kötelező volt az elektronikus adó-és járulékbevallás. E kötelezettségről még februárban kaptak értesítést az érintettek az APEH-től. A technikai nehézségek miatt azonban az adóhatóság úgy döntött, hogy május 31-éig eltekint a hibák és a technikai problémákon alapuló késedelmek szankcionálásától, azonban ez nem érinti az adófizetési kötelezettség határidejét. indexdebrecen