Hiányos volt a tényállás, új elsőfokú eljárás indul

Ingatlan - 2017-09-11
on the beach com argento jewellery yoox discount code uk marks and spencer clothes new look voucher

A Debreceni Ítélőtábla Dr. Háger Tamás vezette tanácsa lényeges, felderítetlenségből és részben a tényállás megállapításának hiányából eredő - a fellebbezési eljárásban nem orvosolható - megalapozatlanság miatt hatályon kívül helyezte az elsőfokú bíróság ítéletét és új eljárás lefolytatására utasította a Debreceni Törvényszéket. Az új eljárásban a törvény kötelező rendelkezése értelmében az elsőfokú bíróság más tanácsának kell eljárnia.

Az első fokon eljárt Debreceni Törvényszék 2016 decemberében Sz. F.vádlottat folytatólagosan elkövetett csalás bűntettének kísérlete, 2 rb. folytatólagosan elkövetett, hamis magánokirat felhasználása vétsége miatt 5 év börtönbüntetésre és 5 év közügyektől eltiltásra ítélte. A vádlott legkorábban büntetése 2/3 részének kitöltése után bocsátható feltételes szabadságra. Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője felmentésért illetve enyhítésért fellebbezett.

Yoox vouchers Yoox voucher codes Yoox discount codes

A bíróság által megállapított tényállás szerint a vádlott 2007-től az egyik pénzintézet debreceni fiókjánál, személyi bankárként dolgozott. Egy meghatározott ügyfélkört szolgált ki, velük rendszeresen kapcsolatot tartott, kezelte a portfoliojukat. A vádlott a bank kontrollfunkcióinak hiányosságait felismerve, 2011 szeptembere és 2012 augusztusa között, mint privát bankár fedezet nélkül kezdett el értékpapír, ún. certifikát tranzakciókat kötni ügyfelei folyószámlájáról.

Mivel fedezet már nem állt rendelkezésre, így a tranzakciók lebonyolítása minden esetben a bank eszközeinek terhére történt. Az egyik ügyfele számláján 2010 októbere és 2012 augusztusa között 179 külföldi értékpapír tranzakciót teljesített, melyeket le is könyvelt. Ezekből a tranzakciókból mindössze csak 2 esetben állt rendelkezésre ügyfélmegbízás. A vádlott tehát ügyfélmegbízás nélkül, jogtalan haszonszerzési célzattal kötött külföldi értékpapír tranzakciókat az ügyfél számlájára a bank megtévesztésével és a sértett bank kockázatára, annak eszközei terhére.

Az ügyfél számlájára érkezett a nyugdíja, itt történt a befektetési jegyek vásárlása, visszaváltása, saját számlák közötti devizakonverziók, illetve jelentős készpénz ki- és befizetése. 2011 szeptemberétől a vádlott fedezet nélkül német értékpapír tranzakciókat kötött az ügyfél EUR számlájáról. Időnként a számla pozitívvá változott, a nyereséget a vádlott a számláról elutalta az ügyfél HUF számlájára, vagy a családban lévő más személy számlájára, tehát a nyereséget a bank eszközeinek a felhasználásával realizálta.

A vádlott kockázatos értékpapírügyleteket bonyolított jogtalan haszonszerzésre törekedve, az ügyfél számlájának felhasználásával, azonban a tranzakciók következtében olyan hatalmas veszteség keletkezett, amelynek eltüntetése vagy csökkentése már nem volt lehetséges. Több esetben aláírt a névtulajdonosok helyett az átutalási megbízásokon, bankbizonylatokon. Az ügyfelek értesítési címét a számítógépes rendszerben megváltoztatta, illetve törölte az értesítési címeket.

Mindezekről a megbízás nélküli ügyletekről az ügyfelek azért nem tudtak, mert a számlaegyenleg postai kézbesítését nem kérték. A vádlott által kezdeményezett értékpapír tranzakcióból a pénzintézetnek mintegy másfél millió Euró és négyezer USD kára keletkezett, amire polgári jogi igényt jelentett be.