Az uniós tanács a versenyképes, zöld és digitális gazdaságra átállást ajánlja az euróövezet országainak

EU - 2020-02-18

Az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsa (Ecofin) jóváhagyta az euróövezet gazdaságpolitikájáról szóló, 2020-ra vonatkozó ajánlását, amelyben egyebek mellett azt tanácsolta az érintett tagállamoknak, hogy támogassák a versenyképes, zöld és digitális gazdaságra átállást köz- és magánberuházások által.

Az uniós tanács kedden elfogadott ajánlásaiban azt tanácsolta, hogy az euróövezeti tagállamok a 2020-2021 közötti időszakban - egyénileg és az eurócsoporton belül kollektíven - lendítsék fel a termelékenységet az üzleti környezet és az intézmények minőségének javítása révén, és erősítsék meg a gazdaság ellenállóképességét az áru- és szolgáltatáspiacok működésének javítása által, különösen az egységes piac elmélyítésével.

A tanács szorgalmazza, hogy a folyófizetésimérleg-hiánnyal vagy magas külső adósságállománnyal rendelkező euróövezeti tagállamok hajtsanak végre reformokat a versenyképesség fokozása és a külső adósság csökkentése érdekében. Támogassák az állami és magánberuházásokat, valamint javítsák az államháztartás minőségét és összetételét. A nagy államadóssággal küzdő tagállamok folytassanak prudens szakpolitikákat annak érdekében, hogy az államadósságot tartósan csökkenő pályára állítsák. A kedvező költségvetési helyzetben lévő tagállamok mozgásterüket használják a magas színvonalú beruházások további fellendítésére, az államháztartás hosszú távú fenntarthatóságának megőrzése mellett.

Javítsák a nemzeti költségvetési keretek hatékonyságát és az államháztartások minőségét. Fogadjanak el növekedésbarát adóügyi és más szükséges költségvetési intézkedéseket a fenntartható gazdaság előmozdítása érdekében. Támogassák és hajtsák végre az agresszív adótervezés elleni küzdelemre irányuló uniós intézkedéseket, valamint kerüljék el a negatív versenyt a társasági adózás területén.

A tanács azt ajánlotta, hogy az érintett országok erősítsék meg az oktatási és képzési rendszereiket, valamint a készségekbeberuházást. Fokozzák a munkaerőpiaci integrációt és a sikeres munkaerőpiaci átmenetet támogató aktív munkaerőpiaci politikák hatékonyságát, egyebek között a digitális és zöld munkahelyek számának növelése révén.

Foganatosítsanak intézkedéseket a bankunió további megerősítése érdekében. Segítsék elő a magánszektor jelentős adósságállományának rendezett leépítését, egyebek között a hitelfinanszírozás adóelőnyének mérséklése révén. Tegyék lehetővé, hogy a bankok továbbra is gyors ütemben csökkenthessék a nem teljesítő hitelek arányát az euróövezetben, és megakadályozhassák azok felhalmozódását.

Végezetül azt ajánlották, hogy az euróövezet tagállamai lépjenek előre a gazdasági és monetáris unió elmélyítésében. Az e területen elért haladás erősíteni fogja az euró nemzetközi szerepét és Európa gazdasági érdekeinek globális érvényesítését is. Ennek során ugyanakkor maradéktalanul tiszteletben kell tartani az unió belső piacát, és azt az euróövezeten kívüli tagállamokkal szemben nyitott és általuk átlátható módon kell elérni - szögezték le az ajánlásban.