Két ország, egy cél, közös siker

EU - 2008-03-21

2008. március 18-án ünnepélyes keretek között indult el a Magyar-Román Határon Átnyúló Együttműködési Program. A gazdasági, szociális és közösségi kapcsolatokat támogatni hivatott program keretében olyan közös magyar-román partnerségben megvalósuló projektek kaphatnak támogatást, amelyeknek bizonyíthatóan van határon átnyúló hatása. A program teljes költségvetése 275 millió euró.

A határon átnyúló fejlesztések ösztönzése mindig is fontos szempontja volt az uniós támogatási politikának: a Phare CBC és az Interreg Közösségi Kezdeményezés programok 2002 óta támogatnak hasonló célkitűzéseket. Az Európai Unió 2007-2013-ra vonatkozó, a határon átnyúló gazdasági, szociális és közösségi kapcsolatokat támogatni hivatott programja, a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program, amely most egy temesvári konferenciával indul, számos új feltételt szab a pályázóknak.

 

 A 2007-2013-as program keretében olyan közös magyar-román partnerségben megvalósuló projektek kaphatnak támogatást, amelyeknek bizonyíthatóan van határon átnyúló hatása. A pályázatok sikerességéhez a következő négy feltételből legalább kettőnek teljesülnie kell: közös menedzsment, közös tervezés, közös finanszírozás, közös végrehajtás. A minél szorosabb és átfogóbb együttműködés tehát alapvető elvárás a pályázóktól. Ez a szempont a működési rendszerben is érvényesül: a projektpartnerek maguk közül "Vezető Partnert" választanak, aki kapcsolattartóként jár el a közös szakmai titkárság irányában, és aki felel a projekt végrehajtásáért.

 

 A hosszú távra való tervezést is külön értékelik majd az elbírálásnál: azok a fenntartható projektek, amelyek élettartama túlnyúlik az uniós finanszírozási cikluson, és amelyek hosszú távú hatást fejtenek ki, előnyt élveznek a kiválasztás során. A program a szinergia megteremtését, az arra való törekvést is ösztönzi: a tervek abban az esetben nagyobb valószínűséggel kapnak támogatást, ha a nemzeti (magyar-román) operatív programok hatását fölerősítik, területileg - akár a határokon túlra is - kiterjesztik.

 

 A 2007-2013-as időszakban a két ország kb. 224 millió eurót kap az Európai Regionális Fejlesztési Alapból a határon átnyúló infrastruktúra, valamint a gazdasági és szociális kohézió fejlesztésére. Ezt egészíti ki a magyar és román társfinanszírozás - együttesen kb. 50,7 millió euróval. A program teljes költségvetése tehát kb. 275 millió euró.

 

 A program végrehajtását közösen működtetett intézményrendszer hivatott garantálni. A legfontosabb programszintű döntéshozó testület a Közös Monitoring Bizottság (KMB), amely ez év március elején tartotta alakuló ülését, és fogadta el működési szabályzatát. A KMB tagjai az Irányító Hatóság és a román nemzeti hatóság képviselői, valamint a határ menti megyék küldöttei és az operatív program által érintett szaktárcák delegáltjai.

 

Megfigyelőként a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi civil szféra, valamint az érintett régiók képviselői is részt vesznek a testület munkájában. A KMB hivatott a pályázatok kiválasztási kritériumait és eljárásait meghatározni. Albizottsága pedig - a Közös Irányító Bizottság - dönt a pályázatok kiírásáról és elbírálásáról. Az első kiírások 2008 májusában vagy júniusában várhatók.

 

A Temesváron megrendezett konferencia a program ünnepélyes nyitóeseménye volt. A résztvevők: a határ menti fejlesztési ügynökségek képviselői, a civil szereplők, a kereskedelmi és iparkamarák meghívottai - azaz a potenciális kedvezményezettek. Számukra Bajnai Gordon önkormányzati miniszter és Borbély László román fejlesztésügyi miniszter, valamint Szalóki Flórián a program Irányító Hatóságának vezetője vázolták fel fejlesztési elképzeléseiket, illetve a programban való részvétel feltételeit. Az eseményen részt vett Horváth Anna, a Fejlesztési, Középítkezési és Lakásügyi Minisztérium (MDLPL) államtitkára is.

 

 A kormányok elvégezték a feladatukat. Most a program intézményein és a kedvezményezetteken a sor, hogy minél sikeresebb és minél nagyobb hatású projektek szülessenek.