A beázó tető esete.

Fogyasztóvédelem - 2006-05-23
Lehetséges, hogy a MédÉp Kft. (4028 Debrecen, Kút u. 94.) nem a legjobb gazdálkodó szervezet a tetőfedésre. A társaság által készített tető ugyanis beázott, ám a cég nem javította a hibát.
Még 2004 tavaszán a MédÉp Kft-t bízták meg az egyik lakóingatlan építési munkálatainak kivitelezésével. 2005. augusztusában a tulajdonosok észlelték, hogy a lakóház több helyen beázik, ezért garanciális javítási igénnyel fordultak a kivitelező MédÉp Kft-hez. A társaság a panaszos garanciális javításra vonatkozó igényét nem fogadta el, mivel álláspontja szerint a viharos időjárás miatti tetőbeázás javítása nem garanciális kötelezettsége. A Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület eljáró tanácsa a felek között fogyasztói jogvita tárgyában egyeztető tárgyalást tartott. A meghallgatáson a felek megjelentek. A gazdálkodó szervezet képviselője írásos beadványában már jelezte, hogy a testület döntésének nem kívánja magát alávetni. A fogyasztó elmondása szerint a tetőt saját költségükre voltak kénytelenek megjavíttatni, 120.000 forintért. A MédÉp Kft-től ezt az összeget követelik, mivel a Kft. készítette el a tetőt, tehát a felelősség is őt terheli a nem megfelelő munkáért. Az eljáró tanács a becsatolt iratok, az írásos szakértői vélemény, valamint a fogyasztó meghallgatása alapján a fogyasztó igényét alaposnak találta. Fentiek alapján az eljáró tanács úgy határozott, hogy a MédÉp Kft. (4028 Debrecen, Kút u. 94.) a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül 120.000 Ft javítási költséget jótállás keretében térítsen meg a fogyasztónak. A határozat ajánlás jellegű volt, ám a határidőig a MédÉp Kft. nem fizetett. Ezért az eset a nyilvánosság elé került, A tanács határozata nem érinti a megrendelőnek azt a jogát, hogy igényét bírósági eljárás keretében érvényesítse. H.I.