Fogyasztók a Merck amerikai gyógyszergyár ellen: per a csontritkulásos betegek védelmében

Fogyasztóvédelem - 2006-07-06

Joggal való visszaélés miatt az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület (OFE) közérdekű keresetet indított a Merck & Co. Inc. amerikai gyógyszergyár ellen.

A vállalatcsoport magyarországi tagja Fosamax néven csontritkulásos betegek kezelésére szolgáló gyógyszerkészítményt forgalmaz. Ennek hatóanyagára, a nátrium alendronátra a Merck úgynevezett átmeneti szabadalmi oltalmat kapott Magyarországon, ezt azonban később a Fővárosi Ítélőtábla jogerősen visszamenőleg megsemmisítette.

      

Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület álláspontja szerint – a szabadalom megsemmisítési eljárás során a magyar bíróság által hozott határozatból következően – az amerikai gyógyszergyár Magyarországon a jóhiszeműség követelményeibe ütközően, joggal való visszaélés útján megakadályozta, hogy a magyarországi fogyasztók számára 2005 áprilisa és 2006 februárja között hozzáférhető legyen egy azonos hatóanyagú, jelentősen olcsóbb gyógyszerkészítmény.  

   

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 39. § (1) bekezdése értelmében az ellen, akinek jogszabályba ütköző tevékenysége a fogyasztók széles körét érinti vagy jelentős nagyságú hátrányt okoz – többek között – a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezet pert indíthat a fogyasztók széles körének védelme, illetőleg a jelentős nagyságú hátrány kiküszöbölése érdekében.    Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület ennek alapján arra kérte a Bíróságot, hogy állapítsa meg: a Merck joggal való visszaélés útján akadályozta meg a csontritkulás kezelésére szolgáló, az általa forgalmazott gyógyszerkészítménnyel egyenértékű más készítmény időleges forgalmazását. 

     

Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület továbbá arra kérte a bíróságot, hogy – mivel a Merck jogszabály ellenes tevékenysége a fogyasztók széles körét érinti – az ítéletet a gyógyszergyár költségén országos napilapban közzétehesse.

(ID)