Fogyasztóvédők esetei a megyében

Fogyasztóvédelem - 2006-07-24

Volt olyan multinacionális áruházlánc, ahol közel 21 millió Ft értékben teljesen, vagy részben hiányzott a magyar nyelvű címke és vásárlási tájékoztató a forgalomba hozott árukról. Nem ez volt a legriasztóbb eset, amivel a fogyasztóvédők idén találkoztak a megyében.

A távol-keleti termékeket értékesítő „kínai” üzemeltetésű ruházati üzletekben halmozottan fordultak elő jogsértések, volt olyan üzlet, ahol 20 millió forint értékű lábbeli eredetét nem tudták bizonylattal a helyszínen igazolni, valamint 4 millió Ft értékű terméken semmilyen tájékoztató nem szerepelt.

 

A Hajdú-Bihar megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége az első félévben 9 helyi, és 14 országos kezdeményezésű, témavizsgálatot végzett el, ezen kÍvül, hatáskörükből adódóan folyamatosan vizsgálták, illetve intézték a konkrét fogyasztói, valamint közérdekű bejelentéseket. Összesen 674 ellenőrzést hajtottak végre, valamint a fogyasztói bejelentések intézése során 253 esetben adtak írásban tájékoztatást a bejelentőnek.

 

Az országos és a helyi kezdeményezésű vizsgálatok során a kifogásolási arány 48,95% volt, ami az előző időszakhoz viszonyítva 3%-os emelkedést mutat.

Magas volt a kifogásolási arány:

Országos vizsgálatok közül:

•          lakástextilek címkézésének ellenőrzése         81%

•          kórházi és iskolai büfék ellenőrzése   80%

•          import játékok és játéknak látszó termékek vizsgálata         71%

Helyi vizsgálatok közül:

•          virágkereskedések vizsgálata 80%

•          gyorsan romló, különleges tárolást igénylő élelmiszerek forgalmazási körülményeinek vizsgálata 75%

•          húsvéti ünnepekhez kapcsolódó szezonális élelmiszerek piacfelügyeleti vizsgálata            74%

 

Általános tapasztalat, hogy a fogyasztói érdekek megsértése leggyakrabban abból fakad, hogy a kereskedők, szolgáltatók tájékoztatási kötelezettségüknek nem tesznek eleget. Nem, vagy nem pontosan tüntetik fel a vásárlói panaszok intézésére jogosult szervek nevét és elérhetőségét. Nem, vagy nem megfelelően tájékoztatják a vendégeket a vendéglátó üzletek kategóriájáról, a szálláshelyek osztályba sorolásáról, illetve minősítéséről. A forgalomba hozott (jellemzően ruházati és műszaki) termékek címkéje, vásárlási tájékoztatója tartalmilag hiányos vagy azzal egyáltalán nem rendelkezik. Az ártájékoztatási szabálytalanságok pedig gyakorlatilag valamennyi szakterületre jellemzőek. - summázta a tapasztalatokat Jeney Géza a felügyelőség igazgatója.

Folytatjuk.