Létszámleépítésre kényszerülnek a debreceni egészségügyi intézmények

Fontos - 2006-09-12
A DE OEC, a VESZ Kht. és  Kenézy Gyula Kórház sajtóközleménye:

A DE OEC KÖZLEMÉNYE

 

Létszámleépítés a DE OEC-ben

 

2006. utolsó három hónapjában közel 1 milliárd forinttal romlik az intézmény költségvetési helyzete. Ennek az összegnek a nagyobbik része bevételcsökkenésből, kisebb része kiadásnövekedésből származik.

720 millió forint bevételkieséssel kell számolnunk a 132/2006. (VI. 15.) Kormányrendelet következményeként, mivel megszűnik a degresszív finanszírozás, illetve a betegellátási teljesítmény ellenértékét csak az előző évi szint 95 %-áig fizetik ki. 280-300 millió forint többletkiadást jelent az augusztus 1-jétől emelkedő gázár és a szeptember 1-jei  ÁFA-kulcs-változás.

 

A DE OEC vezetésének a romló egészségügyi finanszírozási feltételek mellett kell biztosítania az intézmény működőképességét, a magas színvonalú betegellátást. Számos intézkedés történt a megtakarítás érdekében. Felfüggesztjük a sajáterős beruházások egy részét (természetesen a pályázati forrásokkal támogatott fejlesztéseket tovább folytatjuk, az így nyert összegek ugyanis másra nem használhatók). A DE OEC-cel kapcsolatban álló vállalkozóktól átmeneti árcsökkentést kértünk és kaptunk. A létszámcsökkentés azonban mindezek ellenére nem kerülhető el.

 

A 141/2006. (VI. 29.) Kormányrendelet alapján a létszámleépítés költségeinek egy részét az intézmény kormányzati céltartalékból igényelheti, jelentős saját forrásokat is igénybe kell azonban vennünk. 259 fő elbocsátása egyszeri költségeinek megtérítését kértük, azonban még keressük a lehetőségét annak, hogy a létszámleépítés mértéke ennél kisebb legyen.  Azon munkatársaink végleges számát, akiknek a közalkalmazotti jogviszonyát meg kívánjuk szüntetni, szeptember végén tudjuk megmondani, a maximum tehát 259 fő lehet. A felmondás november 1-jétől történik meg. A leépítéssel érintettek megkapják a végkielégítést, a 13. havi bért, a jubileumi jutalmat, a szabadságmegváltást. A kormányzati céltartalék fedezi a korengedményes nyugdíj költségeinek egy részét is.

 

Nagyon nehéz felkészült, jól dolgozó szakemberektől megválni. A DE OEC felajánlja a szakmai előrehaladás további támogatását, a folyamatos szakmai kapcsolattartást. Elbocsátott munkatársainknak kérésre ajánlólevelet adunk, az eddigi szakmai tevékenységük részletezésével, ezzel is növelve további elhelyezkedési esélyüket, támogatva őket abban, hogy életpályájuk ne törjön meg.   

 

Ellátási funkció nem szűnik meg a DE OEC-ben. Az alacsonyabb finanszírozás és a kisebb dolgozói létszám mellett azonban a várólisták bevezetése elkerülhetetlen a nem azonnali beavatkozást igénylő esetekben.

 

2006. szeptember 12. 

 

Kecskés Gábor

gazdasági igazgató

 

 

A VESZ EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÓ KHT. KÖZLEMÉNYE

 

Az utóbbi hónapokban rendkívül hátrányosan változott az egészségügyi intézmények finanszírozása. A kormányzat megszorító intézkedéseinek részeként 2006. július 1-jétől a jól teljesítő egészségügyi intézményeket, köztük a Városi Egészségügyi Szolgáltató Kht.-t súlyosan érintően változott meg az egészségügy finanszírozását szabályozó 43/1999. (III. 3.) Kormányrendelet szakellátásokra vonatkozó szakasza.

 

A VESz Kht-t eddig is sújtó teljesítményvolumen-korlát rendszer tovább romlott. Az év első hat hónapjában még 100%-on finanszírozott teljesítmény volumenét 5%-kal csökkentették, és a megszorító intézkedések másik elemeként teljesen megszüntették a korlát feletti ellátások degresszív finanszírozását. Míg tehát korábban – a 2003. évi teljesítményt alapul véve – a volumenkorláton felüli beavatkozásokat, ha csökkenő mértékben is, de finanszírozták, immár egyáltalán nem jár pénz a (lecsökkentett) volumenkorláton felül nyújtott ellátásért.

 

A finanszírozási változások társaságunkat rendkívül súlyosan érintik: az elvonás éves szinten közel 15%-os szakellátási bevételkiesést, azaz több mint 200 millió forintot jelent.

Működési egyensúlyunk fenntartásához költségkorlátozó intézkedésekre van szükség. A VESZ Kht. igazgatóságán a közelmúltban végrehajtott korlátozások – takarítás, portaszolgálat kiszervezése, szervezeti szűkítés – után ez a drasztikus kormányzati elvonás a szakellátás területét is érintő súlyos következményekkel jár.

 

A VESZ Kht. gazdálkodását a bevételcsökkenésen kívül hátrányosan érinti és jelentős többletkiadást generál az augusztus 1-jétől életbe lépett gázár-emelés valamint a szeptember 1-jétől hatályos ÁFA növekedés. 

 

Az eddig meghozott intézkedések a VESZ Kht. pénzügyi stabilitásának megőrzésére kevésnek bizonyultak, ezért a Kht. kénytelen a szakdolgozói létszámát csökkenteni.

 

A társaság főorvosaival, az üzemi tanáccsal valamint a szakszervezettel történt egyeztetés után a következő intézkedés várható:  A VESZ Kht.  22 határozott idejű alkalmazásban álló dolgozó 2006-ban lejáró szerződését nem hosszabbítja meg, ezen felül 24 dolgozótól kell megválnunk rendes felmondás keretében. Annak érdekében, hogy a létszámcsökkentés minél kevesebb dolgozót érintsen, eredeti munkahelyéről előreláthatólag 8 fő áthelyezésére kerül sor.

 

Az egyes dolgozók kiválasztása során messzemenőkig figyelembe vettük az érintett szakrendelések főorvosainak a véleményét, és egyben a megfelelő szakképzettséggel rendelkező, nem nyugdíjas korú dolgozóink érdekeit. Ennek eredményeképpen a rendes felmondás csak szakképzetlen, illetve nyugdíjra jogosult szakdolgozókat érint.

 

A VESZ Kht. tisztában van a kikényszerített lépés súlyával, de a kormányzati megszorító intézkedések válaszút elé állítottak bennünket. Vagy kevesebb dolgozóval és ugyanolyan színvonalon látjuk el feladatainkat, mint korábban, vagy a finanszírozási változások lehetetlenné teszik Debrecen város járóbetegeinek szakellátását.

 

Az ellátási funkció tehát nem romlik a jövőben a VESZ Kht. rendelőiben, a hátrányosan megváltozott finanszírozás és a kevesebb dolgozó miatt azonban egyes szakrendeléseken nem kerülhető el a sürgősségi ellátást nem igénylő esetekben a várólisták bevezetése.

 

D e b r e c e n, 2006. szeptember 11.

                                                                                 

Dr. Ónodi-Szűcs Zoltán

ügyvezető

 

 

A KENÉZY GYULA KÓRHÁZ KÖZLEMÉNYE

 

 

2006. utolsó három hónapjában közel 210 millió forinttal romlik az intézmény költségvetési helyzete. Ennek az összegnek a nagyobbik része bevételcsökkenésből, kisebb része kiadásnövekedésből származik.

 

160 millió forint bevételkieséssel kell számolnunk a 132/2006. (VI.15) Kormányrendelet következményeként, mivel megszűnik a degresszív finanszírozás, illetve a betegellátási teljesítmény ellenértékét csak az előző évi szint 95%-ig fizetik meg. 50 millió forint többletkiadást jelent az augusztus 1-től emelkedő gázár és a szeptember 1-jei ÁFA-kulcs változás.

 

Az intézményben már megkezdődött a nem betegellátó tevékenységet végző szervezeti egységek működésének racionalizálása. Jelenleg folyik az orvos-szakmai és az ápolási terület átvilágítása.

 

Debrecen, 2006. szeptember 11.

 

Dr. Varga György                                                                    Harsányi Zsolt

mb. főigazgató                                                                        gazdasági igazgató