Újabb biztosító tisztességtelen szerződési feltételeit semmisítette meg a bíróság

Fontos - 2021-03-31

Újabb biztosító tisztességtelen szerződési feltételeit semmisítette meg a bíróság; a Fővárosi Ítélőtábla döntését Medveczky Gábor fellebbviteli főügyész áttörésnek nevezte a biztosítós ügyekben közleményében.


AA főügyész azt írta: újabb közérdekű perben állapította meg a bíróság, hogy az elévülés egy, illetve két évre rövidítése tisztességtelen.

Emlékeztetett: az ügyészség több biztosító általános szerződési feltételeit támadta amiatt, mert az általános öt év helyett egy-, illetve kétéves elévülési időket alkalmaznak a fogyasztókkal szemben, amely a Fővárosi Ítélőtábla mostani perben meghozott döntése szerint tisztességtelen és ezért érvénytelen.

Mint írta, a másodfokú perben megerősítést nyert az, hogy a biztosító által a teljesítéshez kért dokumentumok egy részének - például orvosi dokumentumok, a boncjegyzőkönyv, a műtéti napló másolata vagy a hatósági okiratok, így jogerős közigazgatási határozatok - a biztosító által a fogyasztótól elvárt beszerzése és megküldése jogellenes

Fővárosi Ítélőtábla kedden is hasonló tartalmú döntést hozott, akkor egy másik biztosítótársaság általános szerződési feltételeinek egy részét nyilvánította semmissé tisztességtelenség miatt. Abban a perben többek közt ugyancsak azt mondta ki a bíróság, hogy tisztességtelen a fogyasztó szempontjából az a szerződési feltétel, amely a biztosítási szerződésből eredő igények elévülési idejét a biztosítási esemény bekövetkeztétől számított egy évre rövidítette le, szemben az ötéves általános elévülési idővel.