Elkezdődött a Nagycsere-Haláp ivóvízhálózat kiépítése

Helyi - 2019-08-08

A beruházás eredményeként csaknem 370 ingatlant kötnek be a hálózatba. A beruházás – a kialakult műszaki gyakorlaton túl – nem csak a települések ivóvízhálózati gerincvezeték megépítését tartalmazza, hanem az ingatlanonkénti bekötővezetékeket is kiépítik a telekhatáron belül egy méterre – jelentette be tájékoztatóján Papp László polgármester, valamint Kovács István és Türk László, a városrészek önkormányzati képviselői.

2019. július 29-én a munkaterületet átvette a kivitelező és elkezdte a munkát Haláp városrészben.

Az Új Főnix Terv és a Fidesz-KDNP frakció által indított Kertségi Fejlesztési Program kiemelt figyelmet fordít a kertségek és a városközponttól távolabb eső városrészek folyamatos fejlesztésére. A program egyik legnagyobb eleme Nagycsere és Haláp ivóvízhálózatának kiépítése.

A településrészeken jelenleg nincs közüzemi ivóvízhálózat, az ingatlanok vízellátása egyedi fúrt kutakkal történik, illetve palackos vízből látják el ivóvíz igényüket a lakók. 2016 őszén a Debreceni Vízmű Zrt az önkormányzat felkérésére elkészítette a vezetékes ivóvíz-hálózat kiépítésének terveit.

A kormány 2018 tavaszán döntött a beruházás 560.133.500 forintos támogatásáról. A kiviteli tervek elkészültek, az engedélyeket beszerezte a debreceni önkormányzat. Ebben az évben lezajlott a kivitelezői közbeszerzési eljárás.

Az elfogadott tervek alapján a településrészek ivóvíz ellátása a Vámospércsi út mentén meglévő gerincvezetékről kerül biztosításra. A Panoráma útig húzódó meglévő gerincvezetéktől új, 4628 méteres vezetékszakasz épül a Nagycserén létesítendő új vízműtelepig, majd innen 4286 méter hosszban a halápi elosztóig. A nagycserei tározó mellett egy nyomásfokozó központ létesül, mely biztosítja Nagycsere és Haláp területén a tervezett hálózatban a megfelelő nyomást és vízmennyiséget. A nyomásfokozó központból külön gerincvezeték létesül Nagycsere és külön Haláp településrészek vízellátására. A kiépülő gerincvezeték és az elosztó vezetékek teljes hossza 12 977 folyóméter.

A nyertes kivitelező bruttó 317.438.053 forintért vállalta a kivitelezést, így a pályázati forrásból fennmaradó összegből újabb fejlesztéseket lehet megvalósítani:

Halápi óvodához is megépül a vezeték, amely régen iskola volt, ma pedig közösségi ház. Az épületben egész évben óvoda üzemel, népkonyha működik, nyáron főzés, táboroztatás, zajlik, könyvtár üzemel, továbbá egyéb városrészi rendezvényeknek is helyt ad az épület. A tervezés, engedélyeztetés és kivitelezés becsült költsége bruttó 39.165.500 Ft.

A Debreceni Vízmű Zrt. közreműködésével Nagycsere és Haláp között a Haláp tanya 370/C. és környezetében lévő tanyák vízellátása is biztosítva lesz, mintegy 300 m elosztóvezeték kiépítésével a távvezetékről lecsatlakoztatva, melynek becsült költsége tervezéssel, engedélyek beszerzésével és kivitelezéssel együtt 15 millió Ft.

Kovács István és Türk László képviselők kérésére a beruházás részeként nemcsak a gerincvezeték épül ki, hanem minden egyes érintett ingatlanra be is viszik a vezetéket egy méterre az utcafronti telekhatáron belülre. Ennek költsége ingatlanonként több százezer forint lenne, ám a beruházás keretein belül most ingyenesen biztosítják ezt a halápi és a nagycserei családok számára.

Az ingatlantulajdonosok feladata, hogy az utcafronti telekhatártól 1 méteren belül a vízmérőaknát saját részükre kiépítsék vagy lehetőség van arra, hogy a Debreceni Vízmű Zrt-től előregyártott műanyag aknát igényeljenek saját költségükön. Ezeket a feladatokat még a bekötővezeték kiépítése előtt a beruházás időtartalma alatt célszerű elvégezniük úgy, hogy a bekötővezeték nyomvonalában akadály (fa, oszlop, stb.) ne legyen.

2019. július 29-én a munkaterületet átvette a kivitelező és elkezdte a munkát Haláp városrészben. A beruházással párhuzamosan zajlik a 48-as számú főút felújítása is, az út mentén kiépülő gerincvezetéket az utat építőkkel egyeztetve telepítik. Az ivóvíz-hálózat kiépítésével 2020 tavaszán végez a kivitelező, majd a sikeres nyomáspróba és negatív vízmintavételi eredmények után kérheti a lakosság az üzemeltetésért felelős Debreceni Vízmű Zrt-t, hogy vízmérő felszerelésével részesülhessenek a közüzemi ivóvízellátásból.