Adatközlés az APEH internetes honlapján

Jogtudor - 2006-10-18

Az adóhivatal a www.apeh.hu internetes honlapján – törvényi rendelkezés értelmében – az alábbi adatokat teszi közzé:

-           Azon adózóknak a nevét, (elnevezését) lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, valamint a megállapított adóhiány és jogkövetkezmény összegét, akiknek (amelyeknek) a terhére az előző negyedév során jogerőre emelkedett határozatban magánszemélyek esetében 10 millió, más adózók esetében 100 millió forintot meghaladó összegű adóhiányt állapított meg.

 

-           Azon adózók nevét, (elnevezését) lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, akiknek 180 napon keresztül folyamatosan nyilvántartott adótartozása magánszemélyeknél 10, más adózóknál a 100 millió Ft-ot meghaladja

 

-           Eva alanyok adatait – lekérdezhetően –

 

-           Áfa alanyok adatai, valamint az adóhatóság nyilvántartásában szereplő alkalmazotti létszámát

 

-           A bejelentkezési kötelezettségüket elmulasztó adózók listáját.

 

 

APEH Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága