Az adó, a jövedelem- és az illetőségigazolásokról

Jogtudor - 2006-11-09

Az adózók hivatalos ügyeinek intézéséhez egyre több helyen szükséges adó-, jövedelem-, vagy illetőségigazolás becsatolása. Az igazolások kiadása kérelemre történik az igazgatóságok ügyfélszolgálatán és kirendeltségein. A kérelmeket személyesen és postai úton is be lehet nyújtani.

Sok esetben gondot jelent az ügyfelek számára, hogy milyen igazolást kérjenek, mivel a köztudatban adóigazolásként él a jövedelem igazolás is. Ezért szükséges tisztázni a háromféle igazolás tartalmát.

Az adóigazolásban az adóhatóság a rendelkezésére álló adatok alapján azt igazolja, hogy az igazolás kiállításának napján az adózónak van-e, vagy nincs adótartozása. A jövedelemigazolás a kérelemben megjelölt, lezárt adóévre vonatkozó jövedelmet és a vele járó adófizetési kötelezettséget tartalmazza. Az illetőségigazolás során pedig a nyilvántartásában lévő, az adózóra vonatkozó adatokat igazolja. Így például a közösségi adószámot.

Az igazolás kiadásához szükséges nyomtatvány a www.apeh.hu honlapon vagy az ügyfélszolgálatokon beszerezhető. Szükség szerint azonban szabadon fogalmazott beadványon is lehet az igazolásokat kérni. Fontos, hogy megfelelő adattartalommal bírjon a kérelem.

Az adóigazolás kiadása illetékköteles, melyet bankszámlanyitásra kötelezett adóalanynak átutalással, a többieknek készpénzátutalási megbízáson (csekken) kell teljesítenie.

A Közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló (Ket.) törvény 2005. november 01-től hatályos rendelkezései szerint a kérelem új eleme az igazolást felhasználó szervezet neve és címe, mivel az említett törvény szerint az igazoláson fel kell tüntetni, hogy mely szerv eljárásához kérik az igazolást.

Lehetőség van ún. együttes adóigazolás kiadására, de csak a közbeszerzési eljárásban résztvevő és ehhez igazolást kérő ügyfeleink számára. Ez az igazolás az adózó adó- és vám tartozásának meglétét vagy hiányát tartalmazza.Felhívjuk a figyelmet a szabályos aláírásra, mely nélkül a beadvány érvénytelen. Fontos, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően az adózó vagy törvényes képviselője, meghatalmazottja a kérelmet aláírja.

További információkat találnak adózóink az igazolások igénylésével kapcsolatban az APEH internetes honlapján (www.apeh.hu).