Az osztalékban részesülő, illetve a kifizető osztalékadó visszaigénylésének esetei

Jogtudor - 2006-10-17

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény alapján a Tao. törvényben előírt feltétel teljesülését követően - vagyis a külföldi osztalékban részesülő belföldi gazdasági társaságban legalább 25/20 %-os, két éven keresztül folyamatosan fennálló részesedése esetén - a kezességvállalás hiányában korábban a kifizető által levont, illetve nem pénzben történt juttatás esetén a kifizető által megfizetett osztalékadóra adó-visszatérítés kérhető.

A szabályozás alapulvételével, abban az esetben, ha

•          a kifizető levonta az osztalékadót, a visszaigénylés lehetősége - az APEH Észak-budapesti Igazgatóságán keresztül - az osztalékban részesülő számára áll fenn,

•          nem pénzben történt juttatásról van szó, és a kifizető megfizette az osztalékadót, akkor a kifizető élhet - az illetékes elsőfokú adóhatóságánál -  az adó-visszatérítés lehetőségével.

 

 

 

 

APEH Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága