Elvárt jövedelem adójának elszámolása a társas vállalkozások esetében

Jogtudor - 2006-10-10

Az adó alapja az összes bevétel csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével és a külföldi telephely bevételével 2 százaléka, ha a társasági adóalap nem éri el ezt a mértéket. Ezen összeg 16 százaléka a fizetendő elvárt adó.

A társasági adó hatálya alá tartozó adóalanyoknak valamennyi összegű, úgynevezett elvárt társasági adót kell fizetniük. Nem vonatkozik az elvárt adó megfizetése az alapítványra, a közalapítványra, a társadalmi szervezetre, a köztestületre, az egyházra, a lakásszövetkezetre, a közhasznú társaságra, a vízi társulatra, az önkéntes kölcsönös biztosítópénztárra, az iskolaszövetkezetre, a szociális szövetkezetre, az MRP-re és a közhasznú jogállással rendelkező nonprofit gazdasági társaságra.

 

 Nem kell az elvárt jövedelem alapján adózni az előtársasági adóévben és az azt követő adóévben, továbbá akkor sem, ha az árbevétel a megelőző évhez képest annak 75 százalékát nem éri el, vagyis az 25 százalékkal csökkent, illetve abban az esetben, ha az adóévben, vagy a megelőző adóévben az adózót elemi kár sújtotta.

 

Az adó alapja az összes bevétel csökkentve az eladott áruk beszerzési értékével és a külföldi telephely bevételével 2 százaléka, ha a társasági adóalap nem éri el ezt a mértéket. Ezen összeg 16 százaléka a fizetendő elvárt adó. Az így megállapított adóból is érvényesíthető adókedvezmény, illetve beszámítható a külföldön megfizetett (fizetendő) adó.

 

A 2006. évről benyújtott adóbevallásban az adóelőleget ezen szabály alkalmazásával kell bevallani.