Eredményes év után a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség

Jogtudor - 2019-04-03

Dr. Simon Ernő fellebbviteli főügyész 2019. április 2-án a Hajdú-Bihar Megyei Főügyészséggel közösen megtartott összevont ügyészi értekezleten értékelte a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség 2018. évi tevékenységét.

A fellebbviteli főügyész a tavaly esztendőt a változások évének minősítette. Az előző évben hatályba lépett új büntető eljárásjogi törvény szabályai jelentősen gyorsították az igazságszolgáltatást. A korszerű ítélkezési eljárások – egyezségkötés a bűnösség beismeréséről, illetve tárgyalás jogáról lemondás esetén ítéleti döntés akár egyetlen előkészítő ülésen – a fellebbezések számának mintegy 13 %-os csökkenését eredményezték.

A Debreceni Fellebbviteli Főügyészség a Debreceni Ítélőtábla 4 megyére kiterjedő illetékességi területén működő törvényszékek határozatai ellen bejelentett fellebbezésekkel kapcsolatban jár el.

2018. évben a Debreceni Ítélőtábla tárgyalásainak száma harmadával emelkedett.

Dr.Simon Ernő fellebbviteli főügyész értékelte az elmúlt évi tevékenységet.(Fotó:ügyeszseg.hu)

.A fellebbviteli főügyészség ügyészei a táblabíróság eljárásaiban 225 alkalommal vettek részt. Az ügyintézés időszerűsége változatlanul megfelel a törvény előírásainak és elősegíti a gyors ítélkezést.

A fellebbviteli főügyészség működési területén továbbra is a Debreceni Törvényszéken keletkezik a legtöbb fellebbezéssel támadott határozat, amely a büntetőügyek 30 %-a. A sikeres főügyészségi indítványok száma jelentősen növekedett.

A közjogi szakág ügyérkezése jelentős emelkedést mutat, amely különösen megmutatkozik a fogyasztóvédelmi ügyek számának megkétszereződésében. A fellebbviteli főügyészség a vizsgált utazásszervező, utazásközvetítő vállalkozások általános szerződési feltételeiben 33 tisztességtelen kikötést észlelt, és intézkedett ezek megszüntetése érdekében.