Hogyan számítsák ki a cégek a huszonöt százalékos evát?

Jogtudor - 2006-10-24

Az egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók esetében az eva alap utáni adó mértéke 2006. október elsejétől 15 százalékról 25 százalékra emelkedik. Mivel év közben hatályba lépett változásról van szó, ezért a törvénymódosítás kivételesen megengedte az évközi kilépést az evakörből.

Ha az egyéni vállalkozó önként jelentkezett ki az eva hatálya alól, akkor a 2006. szeptember 30-áig megszerzett evás bevételéről 2006. október 30-áig a 0643-as bevallást kell benyújtania. Ebben az esetben a bevallás főlapján a bevallás típusaként "A"-t kell megjelölni, illetve a bevallási időszak végeként 2006. szeptember 30-át kell szerepeltetni.

 

Ettől eltérő szabály, hogy az a kiegészítő tevékenységet folytató (azaz nyugdíjas) egyéni vállalkozó, akinek eva alanyisága 2006. augusztus 31-ét követően szűnik meg, a 0643-as bevallás mellett a 0643-01/A számú bevallási lapot is köteles kitölteni.

Abban az esetben azonban, ha az adózó önként jelentkezett ki az eva hatálya alól, de a kijelentkezést követően a törvény erejénél fogva 2006. szeptember 30-át megelőzően az adóalanyiságát elvesztette (pl. mert a bevételi határt túllépte), akkor a 0643-as bevallás benyújtására nyitva álló határidő az adóalanyiság megszűnését követő 30. nap.

Amennyiben az egyéni vállalkozó szeptember 15-ig bejelentette, hogy önként kijelentkezik az eva hatálya alól, akkor 2006. október 1-től adókötelezettségeit az egyéni vállalkozókról szóló általános szabályok szerint teljesíti, azaz az október 1-től megszerzett jövedelme után vállalkozói személyi jövedelemadót kell fizetnie.

 

Ha az egyéni vállalkozó eva alanyisága 2006-ban - akár az önkéntes választás eredményeképpen, akár egyéb okból - év közben megszűnik, akkor az adózó legkorábban a 2010. adóévre választhatja ismét az eva alanyiságot.

 

Abban az esetben, ha az egyéni vállalkozó 2006. október 1-től is az eva hatálya alá tartozik, adókötelezettségét választása szerint két módszerrel állapíthatja meg.

 

Az első módszer szerint az adózó az I.-III. negyedévre eső eva alapját és az utána fizetendő adót a 2006. január elsején hatályos szabályok szerint, 2006. október elsejétől megszerzett bevételre eső eva alapot és adót pedig az eva törvény 2006. október 1-jén hatályba lépett rendelkezései szerint állapítja meg.

A második módszer szerinti adózás választása esetén az adózó a teljes adóévben megszerzett bevétel alapján megállapított eva alap háromnegyede után 15 százalékos, negyede után pedig 25 százalékos kulccsal állapítja meg adókötelezettségét.

Amennyiben az egyéni vállalkozó 2006. október 1-jét követően is az eva hatálya alá tartozik, adóbevallásának megfelelő kitöltéséhez szüksége lesz a 0643-01/A bevallási lapra, illetve annak kitöltési útmutatójára is. Ennek a pótlapnak a nyomtatványforgalmazóktól történő beszerzéséről, illetve az APEH internetes honlapjáról történő letöltéséről az egyéni vállalkozónak feltétlenül gondoskodnia kell.

 

Új szabály 2006. október elsejétől, hogy a várható éves adóalap utáni adót az I.-III. negyedéven megállapított előleg figyelembevételével 2006. december 20-áig ki kell egészítenie a várható adó összegére (feltöltési kötelezettség).

 

Szintén változás, hogy a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó 2006. szeptember 1-jétől nem baleseti járulék, hanem egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezett, amely az eva alap 10 százaléka után 10 százalék mértékű. Az egyes időszakokra vonatkozó járulékfizetési kötelezettség megállapításához az adóalanynak külön-külön meg kell állapítania a 2006. szeptember 1-jéig és az azt követő időszakra vonatkozó adóalapját.

 

 

 

APEH Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága