Az intézményi integráció elkerülhetetlen

...kontra - 2007-03-06

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat tragikus finanszírozási helyzetében mind saját intézményi működését, mind az általa működtetett intézmények üzemeltetését kénytelen felméri és racionalizálni.

A saját működési struktúrát illetően már megtettük a szükséges lépéseket a lehető legésszerűbb és leggazdaságosabb működés irányába. A korábbi 8 iroda és más egységek helyett 4 főosztállyal működtetjük az önkormányzatot. Az elmúlt négy évben elaprózott feladatmegosztások, a sok vezető tisztségviselő pazarló többletköltséget jelentett a hivatalnak. Az átszervezéssel - a választott tisztségviselők és a képviselői juttatások csökkentése mellett, amely évente 32.836.320 Ft megtakarítás -  a belső szervezeti átalakítás révén leszünk képesek kötelező feladataink ellátására.

A szociális törvény által előírt feladatainkat 4 közhasznú társaság és 4 költségvetési intézményen keresztül látjuk el. A kormányzati megszorító intézkedések miatt a költségvetési intézmények kiadásaikat nem tudják a központi normatívából és saját bevételeikből biztosítani, a zavartalan működéshez jelentős mértékű önkormányzati támogatás volt szükséges, melynek összege az elmúlt évben már meghaladta a 300 millió forintot, de ez az összeg tovább nem növelhető. Ezek az intézmények az előző 4 évben működőképességük határáig jutottak el, ami veszélyezteti az ellátást.

A tervezett intézményi integráció révén, az önállóbb gazdálkodás lehetővé teszi az üzemeltetési költségek összevonását. Minden törekvésünk arra irányul, hogy intézményeinket a kormány megszorító intézkedései ellenére is megfelelő színvonalon tudjuk működtetni, és elkerülhessük az intézménybezárást.

 

Rácz Róbert

a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke