Uniós fellépés a pedofil bűnözők ellen

Külföld - 2006-06-01

Jelenleg hiába tiltanak el valakit szexuális bántalmazás miatt a gyermekekkel való foglalkozástól, egy másik tagállamba települve kijátszhatja a tilalmat. A pedofilbotrányok által megrázott Belgium javaslatára most javítanák a tagállamok közötti együttműködést.

A gyermekek ellen elkövetett szexuális bűncselekményért kirótt eltiltásoknak az egész EU-ban történő elismeréséről és végrehajtásáról szóló kerethatározat elfogadását Belgium kezdeményezte, a kapcsolódó európai parlamenti jelentést a lengyel, néppárti Bogusław Sonik készítette.

 

Jelenleg semmilyen garancia nincs arra, hogy egy adott tagállamban hozott eltiltás bármilyen jogi következménnyel járna a többi tagországban. Így egy tagállamban pedofíl bűncselekmény miatt elítélt és gyermekekkel kapcsolatos bármilyen tevékenységtől eltiltott személy egy másik tagállamba történő áttelepüléssel kijátszhatja ezt a szankciót.

 

A javasolt kerethatározat a gyermekek ellen elkövetett szexuális bűncselekményekért járó külföldi büntetőítéletek miatti eltiltások kölcsönös elismerésének elvét alkalmazza, és előírná a tagállamok számára azt is, hogy az ilyen bűncselekményekért járó ítéletekkel összefüggésben a nemzeti jogszabályaikban alkalmazzanak eltiltást. A jogszabály célja tehát a tagállamok közötti együttműködés javítása azáltal, hogy kötelezik az elítélt személy tartózkodási helyéül szolgáló tagállamokat a külföldön hozott eltiltások elismerésére és a területükön történő érvényesítésére. Az eltiltások és tilalmak kölcsönös elismerése elvének hatékony biztosítása érdekében lehetővé tennék a bűnügyi nyilvántartásban szereplő információk megosztását a tagállamok között. A javaslat szerint „a tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket, hogy minden eltiltás – beleértve a más tagállamok által kiszabott eltiltásokat – bekerüljön a bűnügyi nyilvántartásba”. A tervezetet az Európai Parlament csütörtökön, kézfelemeléssel fogadta el.

 

id