Támogatja az Európai Parlament a regisztrációs adó eltörlését.

Támogatták az Európai Parlament képviselői a személygépkocsik regisztrációs adójának eltörléséről szóló európai bizottsági jogszabályjavaslatot a témáról a strasbourgi plenáris ülésen szeptember 5-én tartott szavazáson. Kovács László adóügyi és vámuniós biztos a szavazás után bejelentette, hogy a tervezet ősszel a tagországok pénzügyminiszterei elé kerül.

A konzultatív szereppel rendelkező Európai Parlament 385 igen szavazattal, 139 nem és 109 tartózkodás mellett fogadta el az ezzel kapcsolatos jelentést. Nagyarányú támogatásuk politikai érv a bizottság kezében - vélte az uniós felelős.

   

A vitában felszólaló EP-képviselők közül Becsey Zsolt (Fidesz-MPSZ) egyetértett a javaslattal, amely szerinte az "uniós belső piac céljaival ellentétes mechanizmus" megszüntetésre irányul.

   

Kovács László az előző napi vitában emlékeztetett arra, hogy a tervezet tartalmazza a regisztrációs adó fokozatos, 5-10 éven belüli eltörlését, és javasolja, hogy az Európai Unió tagállamaiban 2008-tól a gépkocsiadó 25 százalékát, 2010-től pedig 50 százalékát az autó károsanyag-kibocsátása határozza meg. Mindenképpen el kell kerülni a kettős díjfizetést is - hangoztatta.

   

Az Európai Bizottság már az irányelvtervezet tavalyi kibocsátásakor jelezte, hogy jelenleg teljesen eltérőek a regisztrációs adóra vonatkozó tagállami szabályok. Van olyan ország, ahol ilyesmi nem is létezik, de olyan is, ahol a díj az autó (adók nélküli) értékének 180 százalékát is elérheti.

   

A regisztrációs adók rendszere a brüsszeli megítélése szerint az európai polgárokat sújtó kettős adóztatáshoz és az európai autóipar megosztottságához vezet, emellett az uniós belső piacot is torzítja, túl sok adminisztrációval jár, és adóelkerülésre ösztönöz. Az adó eltörlésével párhuzamosan a tagállamok emelhetnék a többi gépkocsiforgalmi, illetve egyéb adókat, tehát átalakulna az autók után fizetendő adók rendszere, miközben az országok sem esnének el bevételeiktől - mutat rá a brüsszeli bizottság

   

A képviselők többsége a vitában innovatívnak, jövőbe mutatónak, ésszerűnek és hatékonynak minősítette a javaslatot - értékelte Kovács László. Szinte kivétel nélkül dicsérték, hogy a klímaváltozásért elsősorban felelős széndioxid-kibocsátás csökkentését, a kiotói egyezmény végrehajtását is segíti. Elégedettek voltak azzal, hogy a javaslat megvalósítása az adófizetőknek nem fog több terhet, a nemzeti költségvetéseknek nem fog kevesebb bevételt jelenteni.

   

A képviselői felvetések közül Kovács László elfogadta, hogy a regisztrációs adók megszüntetésére, pontosabban az éves üzemben tartási díjba történő beépítésére vonatkozó átmenet ne 5-10 év, hanem 10 év legyen. Egyetértett azzal is, hogy ha egy ország óhajtja, a széndioxid-kibocsátáson felül figyelembe vegye más szennyezőanyagok - nitrogénoxidok, porok - kibocsátását. A széndioxid-kibocsátás mértékének fokozatos beszámításával kapcsolatos felvetésre úgy reagált, hogy ezt Brüsszel a tagállamokra bízza. Feleslegesnek minősítette ugyanakkor azt a módosítást, hogy az adó mértékénél vegyék figyelembe az autók üzemanyag-fogyasztását is.

   

Kifejezett ellenvélemények azon országok néhány EP-képviselőjétől hangoztak el, amelyek mereven és féltékenyen őrzik adószuverenitásukat, mint Nagy-Britannia és Írország. Egy-két dán képviselő is ellenezte a javaslatot, de Kovács László szerint ez sem meglepő, hiszen Dániában a legmagasabb az adó mértéke, ami a nemzeti költségvetés szempontjait érzékenyen érinti. A biztos ugyanakkor a vitában jelezte, hogy a javaslat hosszabb távon nem jelent bevételkiesést.

   

Az adószuverenitással kapcsolatban Kovács a vitában azt hangsúlyozta, hogy a javaslat az adómértéket nem szabályozza, csak az adó szerkezetét, így nem tekinthető harmonizációnak.

   

A voksolás után a biztos kijelentette: az elhangzott felvetéseket a bizottság lehetőség szerint hasznosítani fogja a miniszteri tanácsban sorra kerülő további tárgyalások során. Jelezte, hogy a finn elnökséggel abban egyezett meg: a félév soron következő valamely pénzügyminiszteri találkozóján véleménycserét tartanak a javaslatról.

   

Becsey Zsolt a vitában úgy vélte, a javaslat hozzájárul a gépkocsipark modernizációjához is. Kiemelte a kettős adóztatás kizárásának és az értékvesztés figyelembe vételének jelentőségét. Fontosnak tartotta, hogy a megszüntetést a költségvetési semlegesség jegyében valósítsák meg, az üzembentartási díj bevezetésével.

   

- Sok esetben már egy néhány éves gépkocsi mozgása is előrelépés a modernizáció irányában, különösen az öreg gépkocsiparkkal rendelkező új tagállamokban, amelyek szociális szempontból nem tudják ezt lecserélni, és a fizetőképesség miatt nincs is másra lehetőségük - hangoztatta Becsey.

   

Az EP-jelentést készítő, dán Karin Riis-Jorgensen szerint kiemelten sürgetni kell az EU-tagállamokat arra, hogy alkalmazzanak költségvetési ösztönzőket az energiatakarékossági és energiahatékonysági követelményeknek megfelelő személygépkocsik és járműfelszerelések forgalmazásának megkönnyítése érdekében.