A megyében 56 ezer egyenlegközlőt postáz az APEH

Pénzügyek - 2006-08-11

Az Adóhatóság 2006. július 4-én kezdte meg és 2006. augusztus 31-ig fejezi be az egyéni vállalkozói és magánszemélyes folyószámla kivonatok, valamint a 2005. évre felszámított késedelmi pótlékról szóló értesítők kiküldését. Hajdú-Bihar megye vonatkozásában ötvenhatezer egyenlegközlő kerül folyamatosan kipostázásra.

Folyószámla kivonatot kap minden egyéni vállalkozó, adószámos magánszemély és magánszemély, akinek késedelmi pótlékot állapítottak meg 2005. évre. A pótlékértesítők minden esetben tartalmaznak folyószámla kivonatot is. A közölt késedelmi pótlék az egyéni vállalkozók és magánszemélyek folyószámláján 2005. szeptember 15-i esedékességi dátummal kerül előírásra, ami egyben megfizetési határidőt is jelent, függetlenül attól, hogy az értesítést az adózó mikor veszi kézhez.

 

Azon adózónak, aki 2005. évben nem, vagy csak részben, esetleg határidőn túl teljesítette befizetéseit, a késedelmes napokon fennállt tartozásai után késedelmi pótlékot számít fel a Hivatal, amit a kivonat mellé csatolt késedelmi pótlékértesítő tartalmaz. A pótlékértesítő a 2005. január 1. és december 31. közötti időszak tételes levezetését tartalmazza. Amennyiben a kiküldött folyószámla-kivonat csekket is tartalmaz, úgy felhívjuk az adózók figyelmét, hogy ezen csekken kizárólag a késedelmi pótlék adónemben fennálló tartozásukat rendezhetik. Bankszámla nyitásra kötelezett adózók egyéb adónemben fennálló tartozásukat kizárólag banki úton rendezhetik, befizetési csekket csak a bankszámla nyitásra nem kötelezett adózók kérhetnek az APEH Hajdú-Bihar Megyei Igazgatóságától írásban vagy személyesen a központi és vidéki ügyfélszolgálatokon.

 

Folyószámla kivonatot kapnak továbbá azok, akiknek 2005. évre nem kell felszámítani késedelmi pótlékot, de 2005. december 31-én volt a folyószámlájukon tartozást vagy túlfizetéses egyenleget mutató adónem.

 

A folyószámla, saját nyilvántartással való egyeztetésénél célszerű ellenőrizni, hogy a lekönyvelt adatok egyeznek-e a bevallások adataival, a határozatok rendelkező részében lévő megállapításokkal, illetve, hogy az adózó a saját befizetési bizonylatain a terhelési dátumok egyeznek-e a kivonat adataival. Ha a két nyilvántartás között eltérés van, és az a bevallás hibás kitöltéséből ered, azt javítani írásos észrevétel alapján nem lehet, csak önellenőrzési nyomtatvány beadásával. Ha viszont egy beadott bevallás, vagy befizetés nincs lekönyvelve a folyószámlán, akkor az APEH HBM-i Igazgatóság Folyószámla-kezelési Főosztályánál (illetékmentesen) írásban, vagy személyes egyeztetést kezdeményezhet az adózó. Ilyenkor a leveléhez csatolni kell, vagy az egyeztetésre magával kell vinni a hiányzó okirat (ok) másolatát. Ha az adózó nem tapasztal eltérést a nyilvántartások között, úgy a tartozás rendezése iránt ajánlott haladéktalanul intézkednie, a további késedelmi pótlék felszámítás elkerülése érdekében.

 

Ha a tartozás mellett egy másik adónemen túlfizetés van, annak tartozásos adónemre történő átvezetését a 0617. számú „Átvezetési és kiutalási kérelem a folyószámlán mutatkozó túlfizetéshez” elnevezésű nyomtatvány beadásával lehet kezdeményezni. A túlfizetés visszautalása szintén a 0617. számú nyomtatvány beadásával kezdeményezhető.

 

Az Adóhatóság kéri, hogy a kivonathoz csatolt TÁJÉKOZTATÓ-t mindenki figyelmesen olvassa el, mert az számos olyan információt tartalmaz, amelynek ismeretében az abban leírtak szerinti eljárással az esetleges eltérések rendezésének ügyintézési idejét lerövidíthető.