Természetbeni juttatás, reprezentáció

Pénzügyek - 2006-08-14

Változás 2006. szeptember 1-jétől:az adóköteles természetbeni juttatás utáni adó 44 százalékról 54 százalékra nő. A megemelt adót először a 2006. augusztus 31-ét követően kezdődő adóévre kell megfizetni, vagyis a naptári év szerint működő adóalanyoknak első ízben 2007-re, a naptári évtől üzleti évben működő kifizetők közül azoknak, amelyek üzleti éve 2006. augusztus 31-e és december 31-e között kezdődik, 2006 még hátralévő részére.

Belép a cégtelefon (vezetékes, mobil, internet alapú) magáncélú használata adóalapként. Természetbeni juttatásként adóköteles a helyi és távolsági távbeszélő-szolgáltatás, mobiltelefon-szolgáltatás, továbbá az internetprotokollt alkalmazó beszédcélú adatátviteli szolgáltatás magáncélú használata. Az adót a kifizetőt a juttatás, szolgáltatás miatt terhelő kiadásból a magáncélú használat értékének a magánszemély által meg nem térített része után kell megfizetni.

 

A kifizetőt terhelő forgalomarányos kiadásokat tételesen el kell különíteni, ez alapján meg kell határozni a magánhasználat arányát, s ezzel az aránnyal kell megosztani a nem forgalomarányos kiadásokat is.

 

A magánhasználat így kiszámolt két tételének összege után kell 54 százalék adót fizetni. Ennek híján a kifizetőt a telefonszolgáltatással összefüggésben terhelő kiadás 20 százaléka számít adóköteles bevételnek.

 

APEH Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága