A Magyar Orvosi Kamara nyilatkozata a traumatológusok által megindított érdekérvényesítési akció kapcsán

A Magyar Orvosi Kamara támogatja a traumatológusok kezdeményezése alapján, a törvénytelen és mértéktelen túlmunka megtagadása kapcsán kibontakozó mozgalmat.

 Az ügyeleti feladatok ellátásában érintett valamennyi orvos joggal követelheti, hogy a heti 40 órás munkaidején és a munkáltatója által elrendelhető 8 kötelező túlóráján felül önként, szabad elhatározásából a senki által nem korlátozható szabadideje terhére csak akkor vállaljon ügyeletet, ha azt teljes egészében munkaidőnek kezelve a hatályos törvények szerinti mértékben ellentételezik. Mivel ehhez évekkel az uniós csatlakozásunk után jogerős, legfelsőbb bírósági ítélet alapján, valamint a jelenleg hatályos törvény betűje szerint joga van, e jogában nem korlátozható, illetve e joga gyakorlása folytán semmilyen eszközzel nem fenyegethető.

   

A hatályos magyar törvényekből eredő, a betegellátás biztonságát immár fenyegető helyzet megoldatlanságáért a döntéshozókat terheli felelősség. A helyzet sürgős jogharmonizáció útján és a következményes pótlólagos források előteremtésével sürgősen rendezhető. Ez nem bérkövetelés, hanem színtiszta, teljes mértékben törvényes alapon álló jogszerű igény érvényesítésére történő határozott törekvés!

   

Ettől függetlenül a baleseti sebészek által megfogalmazott 350%-os alapbér követelés mértékét a Magyar Orvosi Kamara elfogadja és támogatja, mivel az nagyságrendjében a köztestületünk által minden évben közzétett életpálya modell számaihoz közelit, melyet valamennyi gyógyító orvoskolléga számára mielőbb elérendőnek tartunk. Ennek teljesítése azonban költségvetési teherbírástól és politikai döntéstől függő kérdés.

(OS)