A Társadalompolitikai Tagozat Országos Ügyvivői Testületének közleménye

A politikai vitákat le kell folytatni...

A baloldali politizálás erénye, hogy képes különböző véleményeket, álláspontokat integrálni, az így kialakult álláspontokat cselekvéssé formálni.

Az MSZP Társadalompolitikai Tagozata az országot és az MSZP-t érintő ügyekben minden esetben megfogalmazta és nyilvánosságra hozta álláspontját, melyet három éve teljes meggyőződéssel, következetesen képvisel, beleértve a szeptember 18-án Moralitás és fordulat címmel, majd október 5-én a társadalmi összefogásért és a párt demokratizálásáért kiadott nyilatkozatokat.

    Nyilatkozataink markánsan jelenítik meg a tagozat politizálásának népi és nemzeti karakterét, a neoliberális gondolkodással való szembeállásunkat.

    Meggyőződésünk, hogy van olyan hiteles baloldali alternatíva, amely az alapvető erkölcsi pilléreket, önkorlátokat alkalmazza, a nemzet egészének a boldogulása, az ország társadalmi és területi szétszakítottságának a megszüntetése érdekében.

    A Társadalompolitikai Tagozat nem kíván részese lenni Orbán Viktor hatalmi játszmájának, de kívánatosnak tartja a konzervatív oldal felelős gondolkodóival való párbeszéddel megteremteni azt a társadalmi nyugalmat, amely az ország felemelkedésének az alapja lehet.

    Ennek érdekében kormányzati irányváltást várunk, ha kell személyi konzekvenciákkal. Az MSZP-nek arra kell ösztökélnie a kormányt, hogy a gazdasági egyensúly megteremtését célzó lépéseinél az eddigieknél határozottabban érvényesítse a társadalmi egyensúly szempontjait, és hatékonyabban lépjen fel a társadalmi egyensúly követelményét semmibe vevő neoliberális politikával szemben.

    Az önkormányzati választások politikai üzenete, hogy az MSZP egyarcúságának megszüntetésével vissza kell térni azokhoz a demokratikus hagyományokhoz, amelyek pártunkat korábban jellemezték, és amelyek több alkalommal is elnyerték a magyar társadalom többségének bizalmát.

    Mi azt gondoljuk, hogy egyetlen ember és többnyire ismeretlen segítői nem vihetik tartósan sikerre azt az értékrendet, amely elsősorban csak a munkájából és tehetségéből élő, sokszor kiszolgáltatott emberek szolgálatára hívatott.

    A tagozatnak éppen ez a politikai magatartása, másképp gondolkodása került a viták kereszttüzébe és különösen azokkal szemben, akik a párt modernizációját a platformok, a tagozatok, az áramlatok és a több kérdésben másképp gondolkodó egyéniségek pártjával szemben a múlttal mindenben szakító, a gyorsan hadra fogható, felülről vezérelt, szűk marketing-hatékony szervezet létrehozásában gondolják el.

    Ezért is öröm számunkra a Baloldali Tömörülés Platformon elhangzott politikai állásfoglalások, amelyek - amennyiben ha jól értjük - a már általunk is megfogalmazott elvek szerint tartják szükségesnek a pártot a baloldal néppártjává szervezni.

    Az MSZP Baloldali Tömörülés Platformjának október 14-i országos értekezletén több pártvezető vitaindító előadásaikban ezeket értékeket, illetve tennivalókat szintén a párt megújításának, valamint baloldali néppárttá formálásának feltételeiként jelenítették meg.

    Ebből a tényből mi arra következtetünk, hogy egyre erősebben megjelenik a szocialista párt demokratikus hagyományaihoz való visszatérés szándéka, a platformok, a tagozatok, a másként gondolkodók véleményére is figyelő, sokszínű, az emberek gondjaira nyitott és a magyar társadalomért szolgáló párt igénye. Véleményünk szerint is szükség van olyan társadalompolitikai fordulatra, amely több tekintetben szakít az eddigi politikai, kormányzati gyakorlattal.

    Az MSZP Országos Etikai Bizottsága kizárta a pártból az MSZP és a Társadalompolitikai Tagozat egyik alapító tagját. Sipos József gondatlan magatartása olyan etikai ügy, amely alkalmas a párt tagjának felelősége megállapítására. Ez azonban felveti mindazon vezetők gondatlanságát is akik, funkciójuk, munkakörük alapján felelősek egy politikai testület munkakörülményeinek - zárt ülésének - a biztosításáért. Ilyen irányú vizsgálat igénye fel sem vetődött! A felelősség vállalás, a felelőségre vonás elmaradt!

    A döntés mértéke és egy személyre való leszűkítése óhatatlanul 1988 áprilisát juttatja eszünkbe, amikor az MSZMP hasonló testülete négy ismert személyiséget zárt ki a pártból.

    

    

A Társadalompolitikai Tagozat Országos Ügyvivői Testülete