Gyógyszergazdaságosság a generikus program halálával???

Az Egészségügyi Minisztériumban kidolgozott, és a parlamentnek megküldött gyógyszergazdaságossági törvénytervezet valójában szinte minden, az egészségügyi reformmal kapcsolatban propagált elvnek ellentmond.

A legsúlyosabb hiba, hogy a tervezet minden gyógyszergyártót egységesen, ellenségként kezel, pedig a generikus termékek gyártóit az eddigi szabályozás pozitívan diszkriminálta, ezzel téve meg a sokat hangoztatott generikus program első lépéseit. A kétszeres gyógyszeradó (a támogatás-kiáramláshoz kötött százalékos adó, illetve a kassza túllépése után fizetendő, határozatlan mértékű progresszív büntető adó) és az orvoslátógatói regisztrációs díj lényegesen jobban sújtaná a generikus gyártókat, akik az azonos termékeket olcsóbban, így alacsonyabb árréssel forgalmazzák. A törvény jogerőre emelkedése így a generikus program teljes megszűnését jelentené akkor, amikor minden EU tagállamban felismerték már, hogy kizárólag a generikus termékek és gyártók előnyben részesítésével lehet tartósan megoldani a finanszírozási problémákat.

    A tervezet kidolgozója kísérletet sem tett arra, hogy megértse a gyógyszerpiac működését, a generikus és originális gyártókra rótt százalékos adó minimális különbsége (14 vs. 16%) cinikusan egyszerű leplezése a modellszámítások hiányának.

    A tervezett rendelkezések semmilyen új elemet nem tartalmaznak a keresleti oldalon, így a piac növekedését nem lassítják, viszont csökkentik az árversenyt, és a támogatáskiáramlás növekedését érik el azzal, hogy a termékstruktúrát a drágább készítmények felé tolják el. Várható, hogy számos olcsóbb gyógyszer, esetleg ezeket forgalmazó gyártó el is tűnik a magyar piacról, ezzel akár ellátási gondokat is okozva.

    Aggodalmainkat tovább fokozza, hogy a tervezet puha megfogalmazásokkal felülírja a gyógyszerek támogatásba fogadásáról szóló transzparencia rendelet korábbi egyértelmű rendelkezéseit, teret adva a nemkívánatos folyamatoknak.

    Sajnálatosnak tartjuk, hogy a tervezet kidolgozásakor nem vették figyelembe a szakmai körökben jól ismert nemzetközi ajánlásokra alapozva kidolgozott javaslatainkat; konzultációra nem kaptunk lehetőséget és így nem volt alkalmunk, hogy rávilágítsunk a titokban kidolgozott törvénytervezet várható negatív következményeire.

    Egyesületünk bízik az Országgyűlés Egészségügyi Bizottságának hozzáértésében; abban, hogy a Bizottság képes lesz figyelembe venni a jogos szakmai érveket és a reform-intézkedések céljainak megfelelő alternatív javaslatainkat magáévá téve korrigálja a tervezet tarthatatlan koncepciótlanságát.

 Generikus Gyógyszergyártók és Forgalmazók

 Érdekvédelmi Egyesülete

 (OS)

 

A közleményre reagált az Egészségügyi Minisztérium. Válaszuk a vélemény rovatban olvasható.

( a szerk)