Hatékonyabbá válik az építésügyi igazgatás

A hatékonyabb, ügyfélbarát építésügyi igazgatás megteremtését és az építési szabályok szigorúbb érvényesítését szem előtt tartva döntött a kormány az építésügyi és építés-felügyeleti hatóságok átalakításáról. A szervezetrendszer átalakítása része a kisebb és olcsóbb államot megvalósító kormányzati intézkedéseknek.

Az új szervezeti keretek kialakítása során kiemelt figyelmet kapott, hogy a hatóságok munkájában fokozottan érvényesüljön a szakszerűség, egységesebbé váljon a jogalkalmazás és a hatósági döntéshozatal külső befolyástól mentes legyen. A működőképes építés-felügyelet, a stabil hatósági rendszer kialakítása az építkezések biztonságának és az építészet minőségének javulását, illetve fejlesztését eredményezi, amellyel megelőzhetők a gyöngyösihez hasonló, vagy esetleg még súlyosabb, építési hibából adódó balesetek.

 

Az építésügyi hatóság átszervezésével egységes szakmai irányítás alá kerül az építésügy. Első fokú építésügyi hatóságként a kormányrendeletben kijelölt körzetközponti önkormányzati jegyző, másodfokon pedig a regionális közigazgatási hivatal fog eljárni.

 

A másodfokú építésügyi hatóságokra és az építés-felügyeletre vonatkozó előírások már január 1-jén hatályba lépnek. Mivel az új elsőfokú építésügyi hatósági rendszer kialakítása hosszabb felkészülési időt igényel, így az erre vonatkozó szabályok az új renddel csak 2007. július 1-jével lépnek életbe.

 

A jelenlegi 494 elsőfokú hatóság helyett mintegy 190 elsőfokú építésügyi hatóság fog működni az új rendszerben. Az első fokú építés-felügyeleti hatósági feladatokért a regionális közigazgatási hivatal építés-felügyelője lesz felelős, másodfokon pedig egy másik közigazgatási hivatal biztosít majd horizontális jogorvoslati lehetőséget. Továbbra is eltérő hatásköri rend érvényesül egyes sajátos építményfajták (például közlekedési építmények) és a nemzetgazdasági szempontból kiemelt építési ügyek esetében.

 

Az építésügyi hatóságoknál foglalkoztatott köztisztviselők esetében a szigorúbb szakmai feltételekhez igazodnak majd a foglalkoztatási-képesítési elvárások és a szakmai gyakorlat is. A befolyásmentesség növelése és a korrupció csökkentése érdekében a kormány az összeférhetetlenségi szabályokat is szigorította.

 

A kormány változtat az építésügyi hatóság finanszírozásán is. A hatékonyabb forrásfelhasználás érdekében az eddigi, lakosságszám alapján történő finanszírozást részben a teljesítményarányos finanszírozás váltja fel, amelynek alapja az elvégzett munka és a hivatalok döntéseinek száma.

 

Danks Emese

Kormányszóvivő