Jogerősen is uniós jogot sért egy magyar menekültügyi eljárás

A magyar hatóságok egy szír menekülttől visszavonták a menekültstátuszát, mert veszélyt jelent a nemzetbiztonságra, de ezt nem indokolták meg részletesen, sőt az érintett sem tudhatta meg, mi alapján fosztották meg szerzett jogosultságától. Vélhetően azért, mert korábban bűncselekmény miatt elítélték – ugyanakkor ez már ismert tény volt, amikor menekültnek nyilvánították. Az Európai Bíróság szerint a magyar hatóságok sokszorosan megsértették a vonatkozó uniós jogot.

A magyar menekültügyi rendszert működését és jogi alapjait tekintve is többször elmarasztalták európai bírói fórumok. Az EU bíróságaként működő Európai Bíróság és az Európa Tanács keretein belül ítélkező Emberi Jogok Európai Bírósága is hozott Magyarországra nézve elmarasztaló döntéseket. Megállapították, hogy az úgynevezett tranzitzónákban jogellenesen tartanak fogva embereket, akiknek menekültügyi eljárása is sérti a nemzetközi jogot.
Menekültek Szerbiában, a román határ közelében 2021. augusztus 11-én (képünk illusztráció)

Ugyancsak kimondták: tény, hogy a magyar menekültügyi rendszer nem felel meg az uniós előírásoknak. Bár ezt konkrétan egyetlen ítéletben sem írták elő, a magyar kormány mégis bezárta a tranzitzónákat, majd új menekültügyi szabályozást fogadott el, amellyel szemben azonban ismét megindította az Európai Bizottság a kötelezettségszegési eljárást. Utóbbit azzal indokolták, hogy a hatályos magyar jog szerint először egy külképviseleten kell a menedékjog iránti szándéknyilatkozatot benyújtani, majd ennek pozitív elbírálása esetén léphet be a kérelmező Magyarországra. Márpedig ez szintén sérti azt az alapvető jogot, hogy a határon is lehessen menedékkérelmet előterjeszteni.

Most pedig egy újabb esetben mondták ki, hogy a magyar hatóságok megsértik az eljárásjogot és a kérelmező jogait is egy menekültügyi eljárásban.

Forrás:

https://www.szabadeuropa.hu/a/jogerosen-is-unios-j...

Fotó:

Iva Martinovic

(REF/RL)