Debreceni Egyetem: minden eddiginél nagyobb létszám

Tudomány - 2008-09-06

A Debreceni Egyetem első évfolyamán minden eddiginél többen, összesen 7500-an kezdik meg tanulmányaikat. A 2008/2009-es tanévet minden korábbinál nagyobb létszámmal, több, mint 32 ezer hallgatóval kezdi meg. Az egyetem magyar nyelvű képzéseire – a fellebbezések lezárulása előtti adatok szerint – idén összesen 7100-an nyertek felvételt.

Közülük 4700 hallgató állami támogatással, 2400 saját finanszírozásban kezdheti meg tanulmányait. Különösen népszerűnek bizonyultak a gazdasági képzést folytató karok, de továbbra is magas az érdeklődés az orvos- és egészségügyi, a jogi képzésre, valamint a politológia, az andragógia, a kommunikáció és az angol szakok iránt. Jelentősen bővült a műszaki képzésbe bekapcsolódó hallgatók aránya is.

 

A hazaiakkal párhuzamosan emelkedett a külföldi hallgatók száma is. A térítéses angol nyel-vű orvos-, fogorvos- és gyógyszerészképzésre 386 hallgató iratkozott be (számuk összesen meghaladja az 1600-at), a Tudományegyetemi Karok nyolc angol nyelvű szakán pedig 33 külföldi állampolgár kezdi meg tanulmányait. Több hallgató érkezik a világ országaiból a magyar nyelvű képzésekre is: számuk a júliusi adatok szerint meghaladja a 130-at. 

 

Hatékony felzárkóztatási program és kimagasló tehetséggondozás

 

A kedvező felvételi trendek ellenére a Debreceni Egyetem is szembesülni kénytelen az alsó- és középfokú képzés hiányosságaiból fakadó problémákkal. Az intézménybe felvett hallgatók felkészültsége jelentős eltéréseket mutat: egyes szakokra 400 pont fölötti teljesítménnyel lehetett bekerülni, míg másokra elegendő volt jóval alacsonyabb pontszám is. Az egyetem képzési tervében ezért hangsúlyt fektet a felzárkóztatásra, ugyanakkor különös figyelmet fordít a legkiválóbbak megkeresésére és a tehetséggondozásra is.

 

A magyar felsőoktatási intézmények az utóbbi években drámai módon szembesültek a nyelvtanulás problematikájával: nyelvvizsga hiányában a hallgatók 20-25 százaléka nem veheti át végzéskor a diplomáját. A Debreceni Egyetem azonban, segítve hallgatóit, prog-ramot dolgoz ki a motiváció ösztönzésére, az intenzív nyelvtanulás feltételeinek javítására, a nyelvvizsgaközpont szolgáltatásainak bővítésére annak érdekében, hogy a nyelvvizsga hiá-nya ne legyen akadálya a diploma megszerzésének.

Egyre több akkreditált mesterképzés

A magyar felsőoktatást gyökeresen átalakító kétszintű képzés bevezetése új kihívásokkal szembesíti a Debreceni Egyetemet is. Az alapszakra felvettek számának emelkedése maga után vonja a mesterképzés iránti érdeklődés növekedését. Az intézmény összesen 60-65 szak akkreditálásával számol (jelenleg már 49 akkreditációval rendelkezik, ebből a tanári mesterszakon belül 18 szakképzettség akkreditált), ennek megfelelően az államilag támoga-tott helyek ősszel esedékes pályázatán 3000-et meghaladó keretszámra nyújtja be igényét. A hallgatókat nem csak a Debreceni Egyetemről várják: a magasan képzett oktatói gárda és a fejlett infrastruktúra lehetőséget nyújt a más intézményekből érkező, illetve a régió főisko-láiban végzett jelentkezők fogadására is.

 

A természet tudománya

 

Magas szintű szolgáltatásai ellenére a Debreceni Egyetem sem vonhatja ki magát a természettudományos képzésben általánosan tapasztalt visszaesés hatása alól, ami egyes szakokon a felvételi ponthatárok és a jelentkezők számának drasztikus csökkenéséhez vezetett.

 „Az intézmény álláspontja szerint a probléma megoldása országos erőfeszítéseket kíván. A Debreceni Egyetem bizottságot állít fel a természettudományos képzés helyzetének áttekintésére. A bizottság az ősz folyamán konkrét észrevételeket fogalmaz meg a Rektori Konferencia és a kormányzat számára, és javaslatokat tesz a szakminisztériumnak a természettudományos középiskolai oktatás súlyának növelésére, a képzés és az érettségi szerkezetének átalakítására”, tájékoztatott Dr. Fésüs László, a Debreceni Egyetem rektora.  

 

Átsorolás az államilag támogatott és térítéses tanulók között

 

A felsőoktatás a világon mindenütt költséges ágazat. Magyarországon ma kétféle finanszí-rozási forma létezik: az államilag támogatott és a térítéses. A rendszer átjárható: az államilag támogatott, gyenge teljesítményt nyújtó hallgatók átkerülnek a térítéses kategóriába. Az át-sorolás ugyanakkor reális perspektíva a térítéses hallgatóknak, akik kiemelkedő tanulmányi eredmény esetén jó eséllyel pályázhatnak az állami támogatásra. Ez a mobilitás a Debreceni Egyetemen ez év kezdetén mintegy 500 hallgatót érint. A szabályozás érdekében az intézmény rangsort állított fel a hallgatók között valamennyi évfolyam valamennyi szakán, az át-sorolás így egzakt mutatók alapján történik.