A Fővárosi Bíróság Büntető Kollégiumvezetőjének levele a Civil Jogász Bizottságnak

Vélemény - 2006-12-22

Dr. Völgyesi Miklós Úrnak

A Bizottság társelnöke

 

Dr. Morvai Krisztina asszonynak

A Bizottság társelnöke

 

Tisztelt Civil Jogász Bizottság!

    Kérésükre az alábbiakról tájékoztatom:

    A Fővárosi Bíróság Sajtótitkársága rendszeres tájékoztatást adott a napi sajtóban azoknak az ügyeknek az állásáró1, amelyek a szeptember 18-i MTV ostromával , illetve az október 23-án történt eseményekkel kapcsolatban indultak.

    Ezen kívül a Büntető Kollégium Vezetője a Fővárosi Bíróság Elnökét, a Legfelsőbb Bíróság Elnökét írásban tájékoztatta az ügyek állásáró1.

    A Kollégiumvezető minden olyan panaszos levélre válaszolt, amely a civil szervezetek, illetve az  Állampolgári Jogok Országgyűlési Biztosa részéről érkezett.  A bíróság elé állítás formájában indult ügyek befejeződtek, a másodfokú elbírálás folyamatban van.

Másodfokon az ügyek a büntetőeljárás általános szabályai szerint folynak, soronkívüliséget az ügyek nem élveznek. Ezzel együtt is a másodfokú tanácsok igyekeznek kitűzni az ügyeket, jelenleg 5 ilyen ügy van folyamatban.

    Jelezték, hogy képviselőjük részt kíván venni ezeken a tárgyalásokon, amennyiben ismert lesz a nyilvános ülés vagy a tárgyalás határnapja, tájékoztatom a Bizottságot.

    Csak saját felhasználásra megküldöm az említett összeállítást, és azért nem a kért elektronikus  formában, mert nem szeretnénk, ha illetéktelen személyek is felhasználnák.

    A levelet dr. Morvai Krisztina részére az ELTE Büntetőjogi Tanszékére küldöm meg.

Budapest, 2006. évi december hó 21. napján

Tisztelettel:

Dr. Frech Ágnes