Kegyeletsértés Nyíregyházán?

Vélemény - 2006-12-30

A Magyarországi Munkáspárt 2006 alelnöke intézkedést kér Petrétei Jószef minisztertől, a Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt által elkövetett kegyeletsértés ügyében.

Tisztelt Miniszter Úr!

 

Alulírott Kiss Bálint, mint a Magyarországi Munkáspárt 2006 alelnöke, szeretném tájékoztatni az alábbi eseményekről.

 

2006. október 22-én a Jobbik Magyarországért Mozgalom - Párt bejelentett demonstrációt tartott a nyíregyházi Hatzel téren lévő szovjet II. világháborús emlékműnél, melynek egyik cselekménye volt, hogy az emlékművet lepellel letakarták, melyet a rendezvény után is az emlékművön hagytak. A szoborletakarást előre bejelentetten, nagy nyilvánosság előtt hajtották végre, rendőrségi engedéllyel. A Magyarországi Munkáspárt 2006 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei elnökeként 2006. október 20-án személyesen és levélben, valamint 2006. október 22-én, a cselekedet kezdetekor telefonon is értesítettem a rendőrséget, hogy a szoborletakarás államközi szerződést, valamint kegyeletet sért. Válaszként minden esetben elutasítást kaptam, miszerint tudnak a szoborletakarásról, semmilyen szabálysértés vagy bűncselekmény megállapítására nem alkalmas a cselekmény.

A Jobbik Magyarországért - Mozgalom Párt a 2006. évben kétszer takarta le a nyíregyházi Hatzel téren lévő szovjet, valamint egyszer a nyíregyházi Pazonyi téren lévő román katonai emlékművet. A szoborletakarásról a saját weblapjukon, a www.jobbikszszb.extra.hu címen fényképes tudósításokat is közölnek.

Véleményem szerint az elkövetett cselekedetek súlyosan sértik a 104/1996. (VII.16.), és a 216/1998. (XII.30.) Kormányrendeleteket, melyek Oroszországgal, illetve Ukrajnával köttettek az egymás területén lévő katonasírok és emlékhelyek kölcsönös védelméről.

Idéznék egy mondatot a 104/1996. (VII.16.) Kormányrendeletből:

2. cikk, 4. pont.

A Felek biztosítják a Magyar Köztársaság és az Oroszországi Föderáció területén lévő orosz, illetve magyar katonai temetkezési helyek, beleértve az emlékművek és más kegyeleti létesítmények védelmét és korlátlan időre szóló megőrzésük jogát.

A fent említett védelem nem valósult meg véleményem szerint, ráadásul a rendőrség engedélyt adott a szoborletakarásra, és biztosította az esemény zavartalanságát.

Kérem, Tisztelt Miniszter Urat, hogy vizsgálja meg az eseményt, mert veszélyes precedenst teremthet az, hogy rendőrségi engedéllyel háborús emlékműveket takarhatnak le, ráadásul engedéllyel, rendőrségi biztosítással.

A magyar közvélemény sem szeretné, ha honvédsírjainkat gyalázó cselekedetet, az adott állam rendőrsége engedélyezné és biztosítaná a zavartalan halottgyalázást.

Kegyeletsértés vétsége miatt feljelentést tettem a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészségnél, mely a Nyíregyházi Városi Ügyészséghez tette át az ügyet.

 

Kiss Bálint

Magyarországi Munkáspárt 2006 alelnök

 

A levél teljes szövege a www.munkaspart-2006.hu oldalon olvasható

   Kiadó: Magyarországi Munkáspárt 2006