Kuncze Gábor nyílt levele  

Vélemény - 2006-10-27

 Kuncze Gábor, az SZDSZ elnöke az alábbi nyílt levelet juttatta el Wilfried Martensnek, az Európai Néppárt elnökének.

Mélyen Tisztelt Elnök Úr!

 

Kérem engedje meg, hogy a Szabad Demokraták Szövetsége nevében nagyrabecsüléssel forduljak Önhöz. Úgy érzem, hazánk barátja mindenki, aki legnagyobb nemzeti ünnepeink egyikén, az 1956-os forradalom és szabadságharc fél évszázados évfordulóján megtisztelte fővárosunkat a jelenlétével. Természetesen, nagyobb lett volna az öröm, ha a törvényes magyar kormány által szervezett megemlékezések egyikén is köszönthettem volna Önt. Máskor is szívesen látjuk Önt itt, Magyarországon, hiszen fontosnak tartom, hogy a kereszténydemokrata értékek, amelyeket Ön és mozgalma képvisel, mint európai értékek részei legyenek a magyarországi közgondolkodásnak. Hangot szeretnék adni annak a reményemnek, hogy legközelebbi magyarországi látogatása során körültekintően fog tájékozódni mielőtt nyilatkozik.

 

Tisztelt Elnök Úr!

Ön egy olyan országban tartott beszédet, amelyet a világháború előtti és a világháborút követő diktatúrák tanítottak meg arra, milyen iszonyatot tud művelni a tények politikai célból történő elferdítése. Ha Ön a Kádár-rendszer során is kitüntette volna a magyarországi ellenzéki mozgalmakat figyelmével, tisztában lenne azzal, hogy az a maroknyi ellenálló, akik jóval a berlini fal leomlása előtt, amikor ezért még megaláztatás és börtön járt, nyíltan mertek beszélni arról, hogy 1956 forradalom és népfelkelés volt, később szinte mindannyian a Szabad Demokraták Szövetsége alapítóivá váltak. A magunk részéről soha nem vonjuk kétségbe sem néhai Antall József úr, sem Orbán Viktor úr szerepét a rendszerváltásban. De ha Ön aktívan közreműködik abban, hogy a történelmi sikereket politikai elvbarátai monopolizálják, akkor úgy jár el, mint azok a kommunisták, akik szerint, aki a jövőt megszerzi, azé a múlt is.

 

Nem tudom, Elnök Úr észrevette-e, hogy beszédét nem csak magyar nemzeti lobogók övezték, hanem piros-fehér sávos lobogók is nagy számban, melyek Magyarországon Árpád-sávos zászló néven váltak ismertté. Elnök Urat valószínűleg elmulasztották tájékoztatni arról, hogy ez az ősi magyar lobogó a II. világháború végén vált tragikus szimbólummá: ennek a zászlónak a szellemében deportáltak és gyilkoltak meg hatszázezer magyar állampolgárt, és lőttek a Dunába ezreket. Meggyőződésem, hogy egy belga kereszténydemokrata, amennyiben erről tájékoztatják, soha nem szónokolna ilyen környezetben, mert azt sem tartaná elképzelhetőnek, hogy a ma hasonló célokra használt egykori császári német hadilobogó, a Reichkriegsflagge alatt beszéljen.

Önt valószínűleg arról tájékoztatták magyarországi barátai, hogy a demonstrációk oka a magyar miniszterelnöknek egy nyilvánosságra került beszéde. Magyarországi barátai arról bizonyára nem tájékoztatták, hogy az Önök magyarországi szövetségese, Orbán Viktor úr, már másodszor veszítette el a választásokat, ám a választás eredményének a kétségbevonására, demonstrációkra, a hidak elfoglalására nem a beszéd nyomán került sor. Mind a két elvesztett választást követően a magyarországi jobboldal a választást elcsaltnak, a kormányt illegitimnek nevezte. Tud-e Ön arról, hogy Orbán Viktor számára csak az a választás demokratikus, amelyet ő és pártja nyer meg, ám minden választás illegitim, amelyet elveszít? Vajon milyen történelmi élményeket ébresztene a belga és a nyugat-európai kereszténydemokratákban, ha saját választási vereségét kommentálva azt hallanák Orbán Viktor úrtól, hogy a nemzet nem lehet ellenzékben”?

 

Magyarország ma a weimarizálódás felé halad. Ehhez Ön nem adhatja sem nevét, sem pártját. Ön bizonyára osztja nézetünket, hogy az ellenzéknek a parlamentben kell csatát nyernie, nem az utcán, hiszen Ön sem az utcáról került Belgium kormányának élére. Arra kérem, vesse latba befolyását, hogy magyarországi szövetségese, Orbán Viktor térjen vissza az Országgyűlésbe, és ott bírálja a kormányt és a miniszterelnököt. Az EPP nyilván tisztában van a magyar költségvetés nehéz helyzetével, amelyért Orbán Viktortól kezdve két szocialista-liberális kormánynak kell viselnie a felelősséget. Kérem, a soron következő találkozójuk során kérdezze meg Orbán Viktor urat arról, hogy ő mit javasol a költségvetési hiány lefaragására. És ha Ön valóban nem szereti a hazugságot, vegye rá arra is, hogy őszintén tárja a magyar választók elé a Fidesz elképzeléseit, és nyújtson az ország számára modern kereszténydemokrata alternatívát.

 

 

Tisztelettel

 

Kuncze Gábor

a Szabad Demokraták Szövetségének elnöke

 

Kiadó: Szabad Demokraták Szövetsége