Felszámolási eljárás a Budapesti Önkormányzati Kft. ellen

Belföld - 2007-01-11

Az Emberibb Parkolásért Mozgalom Egyesület  felszámolási eljárást indított a Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft.-vel szemben.  A Pesti Központi Kerületi Bíróság 11 hónappal ezelőtt meghozott jogerős végzésével a jogszabályok szerint minimálisan járó perköltséget ítélt meg egy jogalap nélkül perbevont autós javára. Az elmúlt 11 hónap nem volt elegendő arra, hogy a kis összegű perköltséget a parkolási társulás az autósnak megfizesse.

Az Emberibb Parkolásért Mozgalom Egyesület, mely a teljesíthetetlen feltételekkel működő, forgalomszabályozás mondvacsinált ürügyén indokolatlanul terjeszkedő és kimeríthetetlen étvágyú parkolási rendszer elfogadhatóbbá tételére alakult meg, megvásárolta az autóstól e követelést, és megkísérelte behajtani a parkolási társulástól - ismét csak hiába. A Budapesti Önkormányzati Parkolási Kft. jogsértő magatartása vezetett végül oda, hogy az egyesület követelését felszámolási eljárás útján kell hogy érvényesítse.

    Az egyesület - ahogy idáig, ezentúl is - minden törvényes eszközzel fel fog lépni a fővárosi autósokra oktrojált, basáskodó, jogszabályokra fittyet hányó, hivatalos személy szerepében tetszelgő parkolási társulások ellen.

 

 Kiadó: Emberibb Parkolásért Mozgalom