A Magyar Gyógyszerész Kamara közleménye

Egészségügy - 2007-01-05

Az egészségügyi miniszter által a Magyar Gyógyszerész Kamara ellen indított perben a Fővárosi Bíróság az eljárást megszüntette. A per kezdeményezője 2006. szeptember 15. napján megtartott gyógyszerészi nagygyűlés kapcsán perelte be a Magyar Gyógyszerész Kamarát, mivel jogsértőnek minősítette annak magatartását.

Véleménye szerint a Magyar Gyógyszerész Kamara azzal követett el jogsértést, hogy - szerinte - a Kamara a Gyógyszerellátás kérdései című nemzetközi szakmapolitikai konferencián a gyógyszertárak működésének korlátozására, és ezáltal a működési engedélyben foglaltaktól való önkényes eltérésre ösztönözte a gyógyszerészeket. Az eljárást megszüntető Fővárosi Bíróság megállapította, hogy a Magyar Gyógyszerész Kamara nem marasztalható el, mivel nem hozott törvénysértő határozatot, a rendezvényen résztvevők szabadon fejtették ki véleményüket a kormányzati javaslatokról, az elmaradt érdemi egyeztetések miatt, a gyógyszerészek a cselekvési programhoz szabadon csatlakozhattak, saját belátásuk alapján. A fentiek alapján is egyértelműen látható, hogy a Magyar Gyógyszerész Kamara mindenkor törvényesen, jogkövető magatartást tanúsítva képviselte a gyógyszerészet és a gyógyszerészek érdekeit. Horváth Tamás Elnök

 

 (OS)