Az EP jóváhagyta az új Európai Bizottságot

EU - 2010-02-09

Az Európai Parlament mai ülésnapján (2010. február 9.) Strasbourgban 488 igen, 137 nem szavazat, és 72 tartózkodás mellett jóváhagyta a José Manuel Barroso vezette 27 tagú új Európai Bizottságot.

 Az új biztosi testületről az EP a leadott voksok egyszerű többségével szavazott. A Bizottságot hivatalosan az Európai Tanács nevezi ki minősített többséggel.

A Lisszaboni Szerződés értelmében az Európai Bizottságba minden tagállam egy-egy tagot delegál. Az új Bizottság tehát 27 tagból, egy elnökből és 26, egy bizonyos területtel megbízott biztosból áll. A Bizottság magyar tagja Andor László közgazdász, aki a foglalkoztatási és szociális portfólióért felel majd az új testületben.