Egy vodka 300 ezer forint! Fogyasztóvédelmi ellenőrzési tapasztalatok

Fogyasztóvédelem - 2007-06-17
Az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségének (Debrecen), illetve két területi kirendeltségének (Nyíregyháza és Szolnok) munkatársai 2007. április 16. és május 31. között országos témavizsgálat keretében vizsgálták az alkoholtartalmú italok és dohánytermékek reklámozására és értékesítésére vonatkozó jogszabályok betartását.

A témavizsgálat során az alkoholtartalmú italok és dohánytermékek értékesítésére vonatkozó előírások betartását 118 kereskedelmi, illetve vendéglátóipari egységben ellenőrizték a fogyasztóvédők. Az ellenőrzések általában próbavásárlással kezdődtek, melyek során az ellenőrzésben közreműködő fiatalkorú személyek dohányterméket és szeszes italt kíséreltek meg vásárolni. A fogyasztóvédelmi felügyelők a fiatalkorú közreműködő közelében tartózkodva - de kerülve annak látszatát, hogy együtt vásárolnának – figyelemmel kísérték a próbavásárlás történéseit. A hatóság dolgozói csak a próbavásárlás megtörténtét vagy a fiatalkorú kiszolgálásának megtagadását követően mutatkoztak be, illetve fedték fel kilétüket.

 

A fiatalkorúak dohánytermékkel történő kiszolgálását 81 üzletben vizsgálták. A 81 üzletből 55-ben megtörtént a fiatalkorú személy kiszolgálása. Ez 67,9%-os kifogásolási arányt jelent.

 

A fiatalkorúak szeszes itallal történő kiszolgálásának statisztikája még kedvezőtlenebb. Az e szempontból vizsgált 79 üzletből 56-ban ugyanis lehetővé tették a fiatalkorúak számára a szeszes italok megvásárlását. E tekintetben tehát 70,9%-os lett a kifogásolási arány.

 

Tovább árnyalja a helyzetet az a tény, hogy az üzemanyagtöltő állomások, hírlapárusok és dohányboltok körében mind a dohánytermék, mind a szeszesital kiszolgálás tekintetében (már ahol szeszes italt is forgalmaztak) 100% volt a kifogásolt üzletek aránya.

Ugyancsak kiugróan magas volt még a kifogásolási arány a hipermarketek, szupermarketek, bevásárlóközpontok, áruházláncok üzleteiben a szeszes ital kiszolgálása terén (75%), valamint az éjszakai szórakozóhelyeken a szeszesital kiszolgálás tekintetében (75%). A nem éjszaka végzett vendéglátóhelyi ellenőrzések sem hoztak sokkal kedvezőbb eredményt.

A nappal végzett vendéglátóhelyi ellenőrzések 65,8%-ában a dohánytermék, míg 70,3%-ában pedig a szeszes ital vásárlást tették lehetővé a fiatalkorúak számára.

Viszonylag kedvezőbb eredményt csak a kisebb élelmiszerboltok, éjjel-nappal nyitva tartó kisboltok ellenőrzése hozott. Ezekben a dohánytermékek értékesítése miatt 52,9%-ban, míg a szeszes ital értékesítése miatt 50%-ban kellett elmarasztaló határozatot hozni.

 

Az éjszakai szórakozóhelyeken a dohánytermék-kiszolgálás miatti 50%-os, viszonylag jobbnak mondható kifogásolási arány csak annak köszönhető, hogy több üzletben nem volt kapható dohánytermék.

 

Sok üzletben kiderült, hogy a dolgozók hallottak a fogyasztóvédelmi felügyelőség ilyen tárgyban folyó vizsgálatáról, ám ennek ellenére sem fordítottak kellő figyelmet a kiszolgálásra. Debrecenben volt olyan bevásárlóközpont, ahol a csak az ott dolgozók által használt helyiségben külön plakáton hívták fel a pénztárosok figyelmét a fogyasztóvédelmi felügyelőségek folyamatban lévő ilyen tárgyú vizsgálatára. Ennek ellenére ebben a bevásárlóközpontban is kiszolgálták a próbavásárlást végző fiatalkorút.

 

A legkirívóbb eset egy debreceni szórakozóhely éjszakai ellenőrzése során történt.

A fiatalkorú közreműködő, valamint az utána érkező fogyasztóvédő és rendőr úgy jutottak be a vendéglátó üzletbe, hogy a bejáratnál fejenként 800 forint belépőt fizettek. A belépő áráról persze semmiféle tájékoztatás nem volt elhelyezve. A 3 x 800 forint belépődíjról nyugtát nem állítottak ki és nem adtak át. Csak egy-egy csuklóra adott pecsét „igazolta” belépés „jogszerűségét”. Az üzlet belsejébe érve a fiatalkorú 0,5 dl vodkát rendelt. A kiszolgálást végző alkalmazott megkérdezte a fiatalkorú életkorát, ám annak ellenére, hogy az azt felelte, hogy 15 éves, megtörtént a kiszolgálás. Nyugta kiállításra és átadásra ez esetben sem került. Az üzletben az árlap úgy volt elhelyezve, hogy az, az elé pakolt rekeszektől gyakorlatilag nem volt látható.

Annak ellenére, hogy a vodka kiszolgálása az ellenőrző hatóság dolgozójának szeme láttára történt meg, a kiszolgálást végző alkalmazott azt a nyilatkozatot tette utólag, hogy ő valójában nem is vodkával szolgálta ki a fiatalkorút. Állítása szerint miután megtudta, hogy a vodkát rendelő személy még csak 15 éves, nem 0,5 dl vodkát, hanem 0,5 dl ásványvizet szolgált ki neki. Az vízért „természetesen” a vodka 120 Ft/0,5 dl-es árát számította fel. Az üzemeltetőt 300.000 forint fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére kötelezték.      

A felügyelők a fiatalkorú személyek kiszolgálásán kívül egyéb előírások betartását is ellenőrizték. Így pl., hogy a dohánytermékeket a többi terméktől teljesen elkülönítve (legalább külön polcon) helyezték-e el? A dohánytermékeket forgalmazó üzletekben gondoskodtak-e a nemdohányzók védelméről szóló törvényben meghatározott egészségvédő figyelmeztetés („A dohányzás súlyosan károsítja Ön és környezete egészségét!” vagy „A dohányzás halált okozhat!”) feltüntetéséről? Vendéglátó üzletekben gondoskodtak-e arról tájékoztatni a vendégeket, hogy ott a dohányzás tilos, dohányozási korlátozással érintett, vagy korlátozás nélkül megengedett?

 

E vizsgálati szempontok kapcsán jóval kevesebb volt a kifogás.

 

A dohánytermékek jogszabályi előírásoknak megfelelő címkézését is vizsgálták az ellenőrök. E tekintetben három dohány-, illetve szivarmárka 10 különböző terméke esett kifogás alá.

 

A vizsgálat kiterjedt a dohány- és alkoholtermékekhez kapcsolódó gazdasági reklámtevékenység ellenőrzésére is.

E téren két jellemző probléma volt.

Tizenhárom reklám (óriásplakátokon reklámozott szeszes italok, diszkók programplakátjain elhelyezett szeszesitalok reklámja, vendéglátó üzletek portálján elhelyezett sörreklámok) esetében azért indítottak eljárást, mert azokat egészségügyi, illetve közoktatási intézmény bejáratától számított 200 méteres távolságon belül helyezték el.

Három esetben pedig azért indult eljárás, mert a szeszes ital reklámját a sajtótermék (bevásárlóközpont akciós árakat tartalmazó kiadványa, szórólap, ingyenesen terjesztett hirdetési újság) címoldalán helyezték el.

 

A felügyelőségek a régióban a dohánytermékek és szeszes italok értékesítésére vonatkozó előírások megsértése miatt 74 esetben eljárva összesen 7.160.000 forint fogyasztóvédelmi bírságot szabtak ki. A jogsértő reklámok miatt pedig a reklámozókat, illetve közzétevőket 16 eljárás keretében összesen 3.580.000 forint reklámfelügyeleti bírság megfizetésére kötelezték.

 

Mivel a vizsgálat tapasztalatai sajnos nem túl kedvezőek, emiatt valószínűsíthető hogy lesznek még továbbra is hasonló jellegű ellenőrzések. Érdemes tehát odafigyelni arra, hogy a dohányterméket vagy szeszes italt vásárolni szándékozó személy elmúlt-e már 18 éves. Már csak azért is, mert a 2007. június 20-án hatályba lépő, egyes a gyermek- és fiatalkorúak egészségének védelmét szolgáló törvényi rendelkezések módosításáról szóló 2007. évi XLIV. törvény az eddiginél súlyosabb szankciókkal is fenyegeti a jogsértő üzleteket.

Az eljáró hatóság ugyanis – a jogsértés megállapításától számított 1 évig – megtilthatja a dohánytermékek és szeszes italok forgalmazását abban az üzletben, ahol 18. életévét be nem töltött személynek dohányterméket vagy szeszes italt szolgáltak ki. A jogsértés ismételt elkövetése esetén pedig elrendelhető az üzlet ideiglenes – 30 napos időtartamra történő – bezáratása is.