Fogyasztóvédők tapasztalták a megyében

Fogyasztóvédelem - 2006-07-25

A játékok forgalmazásánál a vásárlói tájékoztatók hiánya nagyon nagymérvű. A 80%-os kifogásolás a termékek címkézésének és vásárlási tájékoztatóinak hiányából adódott. A  két részben végzett vizsgálat második részénél sem tapasztaltak semmilyen változást a Hajdú-Bihar megyei Közigazgatási Hivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége munkatársai

Az áruházláncok akciós termékeinek árát az akció kezdésekor továbbra sem minden érintett termékre kitérően rögzítik a pénztárgépeknél, így előfordul, hogy a meghirdetett ártól eltérően, magasabb áron számlázzák a terméket.

   

Az élelmiszer üzletekben gyakori hiba még a csomagolatlan élelmiszerek árának csoportos árjelzőn (összevont ártáblán) történő feltüntetse, ami azért kifogásolt, mert az nem felel meg a beazonosíthatóság követelményének. Még mindig gyakran előfordul, hogy lejárt minőségmegőrzési idejű árut árusítanak, valamint a kimért termékeknél a csomagoló anyagot is belemérik a tömegbe, illetve továbbra is ismétlődő jogsértés az általános jelölési kötelezettségek hiányos betartása.

 

A vendéglátás területén a korábbi trend szerint továbbra is gyakori a hiányos ártájékoztatás, hatósági engedélyek nélküli üzletkörbe nem tartozó értékesítés, szakképzetlen dolgozók alkalmazása, mérésügyi szabálysértések, vásárlói megkárosítások (hamis mérés, számolás, nyugtaadás elmulasztása).

 

Könnyűipari termékeknél, továbbra is domináns jogsértés a vásárlási tájékoztatás elmulasztása, de gyakran előfordul a vásárlók minőségi kifogásainak intézése során, hogy az üzletek nem tartják be a vonatkozó jogszabályokat, vagy azokat egyedi értelmezéssel alkalmazzák (pl: levásárláshoz kötés, elutasítás).

 

Az építőipari termékek közül kiemelkedően nagy volt a Fővámhivatalok jelzésére történt intézkedések, a cementimportálókkal szemben. A cementek jelölése nem volt megfelelő, ezért összesen 4.384.000 kg cement előírás szerinti címkézésére adtunk ki kötelezésre szóló határozatot.- mondta Jeney Géza, a felügyelőség igazgatója.

 

Reklámfelügyelet terén továbbra is tapasztalható a tiltott reklámok alkalmazása. A dohánytermékek tiltott reklámozása továbbra is jelen van a piacon. A jogszerű állapotok helyreállítása érdekében 20 millión felüli bírságot szabott ki a felügyelőség.

       

Az első félévben összesen 413 riasztás érkezett, a vizsgálatok eredményeként összesen 19  veszélyes terméket, lámpatesteket, gyermekjátékokat, gyermekjátéknak tűnő öngyújtókat, lézeres kulcstartókat, játékpisztolyokat vontak ki a forgalomból. Az esztendő első felében tovább emelkedett a felügyelőségünket megkeresők száma. Tavaly 5.400 fő kereste meg telefonon, levélben, elektronikus úton, vagy személyesen felügyelőségünket, az idei év I. felében ez a szám már 2.950 fő volt. Ezekre többnyire megnyugtató választ adtunk, ezért a már korábban említettek szerint 253 fő nyújtott be írásban konkrét panaszt. Ezek 51%-ában egyértelműen konstatáltuk, hogy a fogyasztót sérelem érte.

 

A reklamációk rendezéséhez kapcsolódóan a jogszerű állapotok helyreállítása érdekében 34 esetben adtunk ki határozatot és mindösszesen 3.470.000 Ft összegben szabtunk ki pénzbírságot. Halmozott és súlyos jogellenes cselekmények esetén szükségszerűen alkalmaztuk a kellő joghatás elérése érdekében a különböző típusú pénzbírságok kiszabását mint jogkövetkezményt. A bírság szankciók során több mint 68 millió forint értékű pénzbírságot szabtunk ki.- összegezte az első félévet Jeney Géza, a felügyelőség igazgatója.