A Tesco kényszeríti a hazai beszállítókat, a GVH közbelép

Fogyasztóvédelem - 2006-07-27

A Tesco merchandise rendszerbe kényszerítette a beszállító hazai kis- és középvállalkozásokat. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) viszont a közérdek védelme érdekében versenyfelügyeleti eljárás megindítását kezdeményezte a Tesco-val szemben. 

A GVH észlelte, hogy a Tesco 2005. tavaszától jelentős mértékben megváltoztatta az addig alkalmazott polcszervíz-rendszerét. A beszállítók által eddig igénybe vett 40-50 cég 6 merchandiser társaságra való csökkentése és csak ezen vállalkozásokon keresztüli polcfeltöltési szolgáltatás igénybevételi lehetősége számos, a beszállítókat hátrányosan érintő gyakorlatot jelent, melynek indokoltsága aggályokat vet fel - áll a GVH közleményében.

     A GVH rendelkezésére álló információk szerint a korábban bevezetett polcszerviz-rendszert 2006. június 1-jét, a Kereskedelmi törvény hatálybalépését követően is változatlanul tovább alkalmazza a Tesco. Ezért ez az ügy az első, a Kereskedelmi törvény alapján indított versenyfelügyeleti eljárás.

   A 2006. június 1-jén hatályba lépett Kereskedelmi törvény értelmében a jelentős piaci erővel rendelkező kereskedő felett a visszaélésekkel kapcsolatos felügyeletet a Gazdasági Versenyhivatal (a továbbiakban: GVH) a versenytörvényben foglalt eljárási szabályok alkalmazásával végzi oly módon, hogy eljárásaiban az erőfölénnyel való visszalélés tilalmának szabálya megsértése esetén irányadó rendelkezéseket alkalmazza. A versenytörvény alapján a GVH vizsgálatot rendel el olyan tevékenység, magatartás vagy állapot észlelése esetén, amely a Kereskedelmi törvény vonatkozó rendelkezéseit sértheti, feltéve, hogy az eljárás a Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe tartozik, és a közérdek védelme az eljárás lefolytatását szükségessé teszi.

A GHV közleménye kiemeli: a Tesco ezen magatartása valószínűsíthetően megsértette a Kereskedelmi törvényt, mely szerint tilos a beszállítóval szemben a jelentős piaci erővel való visszaélés, így különösen tilos harmadik személy beszállítók vagy a kereskedő saját külön szolgáltatója igénybevételének indokolatlan rákényszerítése a beszállítókra.