OECD-jelentés: Magyarország előre lépett a növekedés és a környezeti problémák elválasztásában

Gazdaság - 2018-06-28

Magyarország 2008 óta jelentős előrelépés ért el az erőteljes gazdasági növekedés és a fő környezeti problémák elválasztásában - olvasható a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) Magyarország környezetvédelmi teljesítményét értékelő jelentésének magyar nyelvű összefoglalójában.

Közölték, hogy Magyarországon a kiemelt közpolitikai prioritások egyike a biológiai sokféleség védelme, azonban a városi légszennyezettség, a felszíni vizek rossz minősége továbbra is jelentős probléma. A szervezet további lépéseket tart szükségesnek az alacsony széndioxid-kibocsátású, körforgásos gazdaság megvalósítása felé.

A lehetőségek között említik az összefoglalóban a megújuló energiaforrásokat, különösen a biomassza magas arányát az energiaszerkezetben, a számottevő környezetiadó-bevételeket, a jelentős, uniós forrásokból támogatott állami környezeti beruházásokat, a csökkenő hulladékkeletkezést és a növekvő újrafeldolgozást, az újrahasznosítását, és a védett területek kiterjedt hálózatát.

A kihívások közé sorolják egyebek közt a környezeti hatáskörök szétaprózottságát központi szinten, és a helyi kapacitások elégtelenségét.

Rámutatnak arra is, hogy erős a függőség a fosszilis tüzelőanyagoktól, alacsony az épületállomány energiahatékonysága, elöregedett és gyorsan növekszik a járműpark, valamint magas egészségügyi kockázatot jelent a légszennyezettség.

Megfogalmazták, hogy Magyarország számára számottevő lehetőségek mutatkoznak az alacsony széndioxid kibocsátású, zöldebb és befogadóbb gazdaság megteremésének felgyorsításában.

Az OECD jelentése 36 ajánlást fogalmaz meg, amelyeket a munkacsoport 2018. február 13-i ülése fogadott el.

Az ajánlások között szerepel egyebek között a hatékonyabb és kevésbé szennyező fűtési és hűtési rendszerek bevezetése, és az épületek jobb szigetelése.

Az ajánlások célja, hogy segítsék Magyarországot gazdasága zöldítésében, környezeti irányításának és környezetgazdálkodásának javításában.