Debrecen Város Boncz László Díjasai:Győri Zsófia és Szatmári Sándorné

Helyi - 2017-10-23

Debrecen Város Boncz László Díját a közgyűlés a gyermekvédelem, gyermekjólét, családsegítés, idősgondozás, a fogyatékos személyek ellátása; valamint az egészségügyi alap- és szakellátás, az egészségmegőrzés területén intézményesített vagy intézményi kereteken kívül, a lakosság érdekében kimagasló szakmai tevékenységet végző és kiemelkedő eredményeket elért személyek munkájának elismeréseként adományozza.

Szatmári Sándorné Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központjának családsegítője

Az ebben az esztendőben második alkalommal odaítélt díjat Győri Zsófia, a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona és Fejlesztő Nevelést, Oktatást Végző Iskolájának intézményvezetője és Szatmári Sándorné, Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központjának családsegítője kapta.

Szatmári Sándorné Debrecen Megyei Jogú Város Család- és Gyermekjóléti Központjának családsegítője. 1993-tól dolgozik az intézményben, melynek 2002 és 2015 között szakmai vezetője volt. 1998-ban a Kossuth Lajos Tudományegyetemen végzett szociális munkásként. 2004-ben szakvizsgát tett családvédelem, családgondozás témacsoportból. 2014-ben a Semmelweis Egyetem szociális munka mesterképzési szakán okleveles szociális munkás szakképzettséget szerzett.Szakmai műhelyek, konferenciák aktív szervezője, témavezetője, előadója volt. Témái átfogták a gyermekjólét és szociális terület problémáit, változásait, fejlődési lehetőségeit, eredményeit. Tagja volt a Módszertani Családsegítő Szolgálatok Országos Munkacsoportjának, ahol munkatársaival módszertani ajánlást készített.

Több éven keresztül részt vett módszertani hírlevél szerkesztésében, esettanulmányokat írt. Tereptanárként hosszú ideje részese felsőoktatási intézmények hallgatói gyakorlati képzésének.Szakmai vezetőként nagy figyelmet fordított arra, hogy munkatársai magas színvonalon lássák el feladataikat. Kollégái bizalommal fordulhatnak hozzá segítségért és útmutatásért.

Családsegítőként munkáját kitartással, empátiával, nagy odafigyeléssel végzi. Közösségépítő és a közösségeket megtartó tevékenysége példamutató. A családok összetartozásának erősítése érdekében hiánypótló közösségi programok, családi napok szervezője

xxx

Győri Zsófia a Debrecen Nagytemplomi Református Egyházközség Immánuel Otthona és Fejlesztő Nevelést, Oktatást Végző Iskolájának intézményvezetője. Gyógypedagógus, szociálpedagógus, 17. éve vezetője az intézménynek. Nagy szerepe van abban, hogy az intézmény hiánypótló szerepet tölt be a régióban. Az egészségügyi, szociális és oktatási szolgáltatás egyidejű biztosítása révén olyan széles körű szolgáltatást nyújtanak, amit máshol nem tudnak igénybe venni az ellátottak.Jelenleg 85 halmozottan sérült gyermek és fiatal fejlesztését végzik.

Egyedülálló szolgáltatásuk a beszédükben, vagy beszédértésükben súlyosan akadályozott embereket segítő alternatív és augmentatív – vagyis nem beszéden alapuló – kommunikációs eszközök kölcsönzése és a kommunikációs tanácsadás, valamint a fogyatékos gyermekeket nevelő családoknak otthonukban nyújtott, Fecske elnevezésű segítő szolgáltatás.Győri Zsófia a fizikai akadálymentesítés mellett nagyon fontosnak tartja a szellemi, mentális akadálymentesítést. Ez utóbbi érdekében tett erőfeszítésének jó példája a reformáció fél évezredének alkalmából az Immánuel Otthon és Iskola kiadásában megjelent Vedd és olvasd! című kiadvány, amellyel Isten üzenetét eljuttathatja a halmozottan fogyatékos gyermekekhez, fiatalokhoz.

Tagja az Országos Fogyatékosságügyi Szakmai Kollégiumnak. A Magyar Református Egyház Zsinata 2017 májusában Juhász Zsófia-díjjal ismerte el magas színvonalú szakmai tevékenységét és hűséges, példaértékű diakóniai szolgálatát.