Debrecen Város Csokonai Díjasai: Bagossy Sándor fazekasmester, Papp József helytörténet-kutató és dr. Szilágyi Lászlóné, a Csapókerti Pávakör vezetője.

Helyi - 2017-10-23

A Debrecen Város Csokonai Díja elismerést Debrecen Megyei Jogú Város képviselő testülete a kulturális élet, az irodalom, a művészetek terén kimagasló alkotó tevékenységért; a társadalomtudományok, a közművelődés területén éveken keresztül maradandó értékeket teremtő kiemelkedő munkáért; valamint átfogó életmű elismeréseként adományoz. A közgyűlés ez évben Debrecen Város Csokonai Díja elismerő díjat adományozott BagossySándor fazekasmesternek, Papp József helytörténet-kutatónak és dr. Szilágyi Lászlónénak, a Csapókerti Pávakör vezetőjének.

Dr. Szilágyi Lászlóné 1977 óta vezeti az Aranypáva-díjas Csapókerti Pávakört

Bagossy Sándor 1942-ben született Nagybányán, fazekas családban, melyben a szakma hagyományait nyolc generációra lehet visszavezetni. Édesapja műhelyében sajátította el a mesterség alapjait, de keramikus édesanyjától is lesett el fortélyokat. A család kísérletezte ki azt a zöld színű mázat, amelyet a külföldi mesterek Bagossy-zöldként emlegetnek. Bagossy Sándor maga pedig egy különleges kéket alakított ki.A nagybányai gimnáziumban tanítással töltött majd' 20 év után, 1985-ben költözött feleségével Magyarországra.

Debrecenben először az Újkerti Közösségi Házban indított kerámia-stúdiót, 1991-től pedig a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Képzőművészeti Szakközépiskola, majd a Bolyai általános iskola tanára lett. 1986 óta rendszeresen jár Berlin egyik nevezetességébe, a Düppeli Falumúzeumba, ahol szintén tanít, mint a magyar kerámiát népszerűsítő fazekas.26 éve minden esztendőben részt vesz Európa legnagyobb fazekasfesztiválján Bajorországban. Művészete, kutatómunkája eredményeinek őrzője egy tekintélyes, az európai fazekasságról szóló könyv is. Düppelben nyaranta bemutatókon, tanfolyamokon ismerteti meg a magyar kerámia szépségeivel, technikai fogásaival az érdeklődőket. Művészetében nem csak a hagyományos technikák jelennek meg, hanem kísérletezik a modernekkel is.

Papp József helytörténet-kutató, Debrecen város mikrofilm-dokumentációs központjának volt vezetője, 1985-től nyugdíjba vonulásáig a polgármesteri hivatal munkatársa. Nevéhez fűződik a ma is működő nyilvántartó-visszakereső rendszer, valamint a város belterületi városrészei névrendszerének megtervezése.Debrecen város történetére vonatkozó tudása egészen kivételes.Rendszeresen lektorál várostörténeti kiadványokat, könyveket, publikál különböző folyóiratokban, levéltári évkönyvekben. Rendkívül jelentős kutatásokat végzett Debrecen város ingatlanvagyonával, a település építéstörténetével, a repülőtér, a tímárság, a Honvédtemető és Hősök Temetőjének eredetével, történetével kapcsolatban. Önálló helytörténeti kutatásai nagy jelentőségűek városunk történelmének alaposabb megismerése szempontjából. Eredményeit városismereti előadások, időszaki és állandó kiállításokkeretében népszerűsíti.

Egyik átfogó történeti munkája a Verestorony állandó kiállítási terében látható.Első könyvével 1998-ban a Debreceni Akadémia Bizottság pályázatán első helyezett volt, és számos alkalommal volt díjnyertes a Hajdú-Bihar Megyei Levéltár pályázatain is. Munkásságát 2001-ben a Debreceni Városvédő és -szépítő Egyesület, valamint az Értékmentő Alapítvány „Értékvédő Díszoklevél" adományozásával díjazta. 2010-ben Kós Károly-díjban, 2012-ben Podmaniczky-díjban, 2016-ban a Honvédelemért kitüntető cím III. fokozatában részesült.

Dr. Szilágyi Lászlóné 1977 óta vezeti az Aranypáva-díjas Csapókerti Pávakört. A csoport 1969-es megalakulása óta megszakítás nélkül működik. A tanítónő, ének-zene szakos általános iskolai tanár szívvel-lélekkel együtt él és dolgozik a csoport tagjaival. Tisztelettel, őszinte szeretettel fordul feléjük.Évente 16-18 fellépésen vesznek részt Debrecenben és az ország számos pontján, mely eseményekre lelkiismeretesen, becsülettel készíti fel a kör tagjait. Nem csak a debreceni, népzene és éneklés iránt elkötelezett nyugdíjasoknak viseli szívén a sorsát, hanem a megyei népzenei és nyugdíjas éneklő csoportok találkozójának is kezdeményezője volt sok évvel ezelőtt. Azóta is rendszeresen tartanak találkozókat.

A pávakör vezetése mellett aktív résztvevője a közösségi ház életének: tagja a baráti körnek, emellett 1998-tól 2008-ig vezette a Hajdú-bihari Zenei Egyesület népzenei tagozatát is.A csoportja szakmai munkájának elismeréseként megkapta a Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei Együttesek Szövetsége – a Kóta – országos népzenei minősítők Ezüst-, Arany- és Arany Páva minősítéseit. A kör fennállásának 40. évfordulójára kiadott Bor, búza, békesség című CD pedig méltó elismerése több évtizedes tevékenységének. A magyar népzenei hagyomány őrzésével, továbbadásának szép munkájával szolgálja városunk népzenei életét és öregbíti hírnevét.