Nagycserén és Halápon vezetékes ivóvíz lesz

Helyi - 2018-03-20

A kormány legutóbbi ülésén döntött arról, Nagycsere és Haláp ivóvízhálózatának kiépítését 562 millió forinttal támogatja. A településrészeken jelenleg nincs közüzemi ivóvízhálózat, az ingatlanok vízellátása egyedi fúrt kutakkal történik. A településrészeken és azok vonzáskörzetébe tartozó tanyákon a lakosság létszáma közel 2600 fő.

2016 őszén a Debreceni Vízmű Zrt az önkormányzat felkérésére elkészítette a vezetékes ivóvíz-hálózat kiépítésének terveit. A településrészek ivóvíz ellátását a Vámospércsi út mentén meglévő gerincvezetékről oldják meg.A Panoráma útig húzódó meglévő gerincvezetéktől új, 4624 méteres vezetékszakasz épül a Nagycserén létesítendő 2x50 m3-es vasbeton szerkezetű napi tározóig, majd innen 4286 méter hosszban a halápi elosztóig

A tározó mellett egy nyomásfokozó központ létesül, hogy Nagycsere és Haláp területén a tervezett hálózatban megfelelő nyomás és vízmennyiség legyen. A nyomásfokozó központból külön gerincvezeték lesz Nagycsere és külön Haláp településrészek vízellátására. A kiépülő gerincvezeték és az elosztó vezetékek teljes hossza 12970 folyóméter.

A vízjogi létesítési engedélyes tervek elkészültek, a vízjogi létesítési engedély kiadása folyamatban van. A tervek szerint 2018-ban elindulhat a kivitelezés, amelynek a befejezése 2019-ben várható.