Pro Urbe díjasok: DR. BARTHA ELEK. PAPPNÉ GYULAI KATALIN és VÁRHALMI I LONA

Helyi - 2021-08-20

A város érdekében kifejtett jelentős tevékenység elismeréseként Pro Urbe kitüntető díj adományozható azon természetes és jogi személynek, közösségnek, aki, illetve amely éveken keresztül munkálkodott a helyi társadalom javára az emberi tevékenység bármely területén. A Közgyűlés Debrecen Város Pro Urbe Díját adományozta dr. Bartha Eleknek, a Debreceni Egyetem oktatási rektorhelyettesének, Pappné Gyulai Katalinnak, a Debreceni Tankerületi Központ igazgatójának, valamint Várhalmi Ilonának, a Debreceni Ady Endre Gimnázium intézményvezető-helyettesének, művészeti vezetőjének.


tiszteletbeli tagjává választotta. PAPPNÉ GYULAI KATALIN a Debreceni Tankerületi Központ igazgatója. Közel négy évtizedes közoktatási munkája Debrecenhez kötődik.

DR. BARTHA ELEK oktatási rektorhelyettest fiatal kora óta szoros szálak fűzik a magyar népi kultúrához, szakrális örökségünk tárgyi és szellemi emlékeihez és a Debreceni Egyetemhez. Okleveles etnográfusként végzett a Kossuth Lajos Tudományegyetemen 1980-ban. 1983-ban doktorált, 1990-ben védte meg kandidátusi disszertációját a folklorisztika területén, 2002-ben pedig akadémiai doktori értekezését. A magyarság néprajza mellett foglalkozik Közép-Európa és a Balkán néprajzával is. Hosszú évtizedek óta kiemelkedő szerepet vállal a Kárpát-medence és Debrecen görögkatolikus szakrális kultúrájának feltárásában és megőrzésében. Közéleti tevékenysége során többek közt volt az Ethnographia folyóirat szerkesztője, a Magyar Vallástudományi Társaság alelnöke, az MTA Néprajztudományi Bizottságának elnöke.

Az egyetemi vezetésben is szerepet vállalt az 1990-es évektől kezdve: volt oktatási dékánhelyettes, dékán, jelenleg a Debreceni Egyetem oktatási rektorhelyettese. Munkásságának elismeréseként megkapta a Magyar Néprajzi Társaság Györffy István-díját, 2014-ben Debrecen Város Csokonai-díját, 2021-ben a Magyar Érdemrend Tisztikeresztjét (polgári tagozat). 2004-ben a finnországi Kalevalaseura – a Kalevalával és a finn kulturális örökséggel foglalkozó tudományos társaság – külföldi tiszteletbeli tagjává választotta.

PAPPNÉ GYULAI KATALIN a Debreceni Tankerületi Központ igazgatója. Közel négy évtizedes közoktatási munkája Debrecenhez kötődik. Pályáját a Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben kezdte általános iskolai tanítóként, majd ugyanott később intézményvezetőként is irányította, koordinálta a munkát. 2007 és 2012 között Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Oktatási Osztályának vezetője volt. 2012-től nagy szakmai tudással, hozzáértéssel vezeti a Debreceni Tankerületi Központot.

A társadalmi felelősségvállalás elkötelezett híve: tagja a Debrecen önkormányzata által létrehozott Oktatási Tanácsnak, valamint elnöke a Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány kuratóriumának. Elvitathatatlan érdemei vannak a több, mint tíz éves városi szintű tehetséggondozó program kidolgozásában, működtetésében, melynek kapcsán a szakma „debreceni példáról” beszél. Elképzelésének eredményeként indult el – az országban egyedülálló módon – a vak és gyengén látó tanulók számára a gimnáziumi nevelés-oktatás Debrecenben, valamint a város három intézményében az inkluzív nevelés. Sokéves vezetői tapasztalatával, tevékenységével nagy mértékben hozzájárult a Debrecen város oktatását jellemző eredményességhez, elismertséghez.

VÁRHALMI ILONA a Debreceni Ady Endre Gimnázium intézményvezető-helyettese, művészeti vezetője. A Tóth Árpád Gimnáziumban érettségizett, majd később dolgozott is az intézményben. Magyar és német szakos tanári diplomát és testnevelő tanári oklevelet szerzett, ezt követően pedig elvégezte a Színház- és Filmművészeti Egyetem doktori iskoláján a színházelmélet szakot is. 2013-ban a város felkérésére rendezte meg a Légy jó mindhalálig című musicalt, mely hamar közönségkedvenc előadás lett. Ő vehette át az Ady Endre Gimnázium első Ady-gyűrűjét, melyet 2003 óta a tantestület szavaz meg az év pedagógusának.

Nincs az országban olyan színház, ahol ne lenne volt tanítványa. Számos tárgyat tanított, így a lehető legtöbb oldalról tudta megismerni a gyerekeket, akikkel különösen közeli kapcsolatban áll. Pedagógusként minden diákját a nagybetűs élet főszerepére igyekezett felkészíteni. Javarészt „drámás” gyerekeket tanít – éjjel-nappal, akár szombaton vagy vasárnap is a rendelkezésükre áll. Az Ady-gimnázium indulásakor megbízták a drámatagozat létrehozásával. Azóta számos egykori tanítványa országosan is ismert színművésszé vált.