VÁROSOK, FALVAK SZÖVETSÉGE

Helyi - 2006-06-21

Debrecen egy államhatárokon átnyúló kulturális szervezet létrehozásával olyan nemzetközi kulturális egyesület létrejöttét kívánja elősegíteni, amelyet a régió településeinek önkormányzatai, egyházai, kulturális és civil közösségei együttesen alapítanak.

A Városok, Falvak Szövetsége kulturális régió alakuló ülése június 22-én, csütörtökön lesz Debrecenben. A Városok, Falvak Szövetsége identitását a közös kulturális hagyományból eredezteti. Tagjai arra törekszenek, hogy a régió fejlődése érdekében az egyszer már kialakult kapcsolódásokat újra felépítsék, a meglévőket megerősítsék.     Elsődleges céljuk egy olyan kulturális hálózat kiépítése és működtetése, amely lehetővé teszi egymás kulturális értékeinek megismerését és megismertetését, s ennek kapcsán közös projektek kidolgozását a kultúra különböző területein. Az egyesület tagjai felismerték és biztosak abban, hogy a fenti célok megvalósítására csak együtt és együttműködve képesek.

 

A tagok elérkezettnek látják az időt arra, hogy - az Európai Unió által kínált lehetőséggel élve - újraegyesítsék a XX. századi történelem által szétszabdalt kulturális régiójukat. A fentiekre tekintettel az alapító tagok az egyesület alakuló közgyűlésén - az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. és a közhasznú szervezetekről szóló 1997. CLVI. tv. rendelkezéseinek is megfelelő  - jogi személyiséggel és állandó szervezettel működő egyesület létrehozásáról döntenek. Az alakuló közgyűlésen Magyarország, Románia, Szlovákia és Ukrajna meghívott városainak képviselői vesznek részt.