Az önellenőrzési pótlék mentes önellenőrzés

Jogtudor - 2006-10-11

Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvény szerinti feltételek alapján lehetősége van az adózónak arra, hogy önellenőrzési pótlék mentesen helyesbítse adóját, illetve késedelmi pótlék mentes részletfizetést vegyen igénybe a 2006. június 9-ét megelőzően bevallott és a 2006. december 31-éig helyesbített adó különbözete után, ha az adóhatóság ellenőrzését megelőzően feltárja, hogy az adó alapját, az adót nem a jogszabálynak megfelelően állapította meg, és bevallását önellenőrzéssel módosítja.

Amennyiben a helyesbített adókülönbözet összege nem éri el az 50 ezer forintot, úgy az adókülönbözetet egy összegben kell megfizetni. 50 ezer forint feletti összegű adókülönbözet esetén az adózó dönthet arról, hogy az önellenőrzéssel (terhére) megállapított adókülönbözetet egy összegben, vagy késedelmi pótlék mentes részletfizetéssel kívánja megfizetni.

 

Ha a helyesbített adókülönbözet

az 50 000 forintot meghaladja  12 havi,

ha az 500 000 forintot meghaladja 24 havi,

ha az 1 000 000 forintot meghaladja 36 havi,

ha a 3 000 000 forintot meghaladja 48 havi,

illetőleg ha az 5 000 000 forintot meghaladja, akkor 60 havi egyenlő részletben fizetendő részletfizetés vehető igénybe.

 

Az adóhatóság a kedvezményes önellenőrzés igénybevételére valamennyi olyan nyomtatványát kiegészítette pótlapokkal, amelyen önellenőrzésre van lehetőség.

A nyomtatványok pótlapja a bevallások részeként az APEH honlapjáról (www.apeh.hu) letölthető, vagy a nyomtatványboltokban megvásárolható.

 

Azon adózók, akik/amelyek elektronikus bevallás benyújtására kötelezettek, természetesen e pótlapot is csak elektronikus úton juttathatják el az adóhatósághoz, míg más adózók választhatnak a papíralapú, illetve elektronikus beküldés között.

 

APEH Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága