HÁZIPÉNZTÁR ADÓ

Jogtudor - 2006-10-08

A házipénztáradó alapja az átlagos napi készpénz záróegyenlegnek az a része, amely meghaladja az elismert pénzkészletet. Az elismert pénzkészlet az összes bevétel 0,8 százaléka, de legalább 300 ezer forint. Az adó mértéke az adóalap 20 százaléka.

Házipénztár adót a társasági adóalanyoknak kell fizetni, a következő kivételekkel:

a.)        a hitelintézet,

b.)        a pénzügyi vállalkozás,

c.)        a Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezete,

d.)       a közhasznú társaság, a vízitársulat, a közhasznú, kiemelkedően közhasznú jogállással rendelkező nonprofit gazdasági társaság,

e.)        az alapítvány, a közalapítvány, a társadalmi szervezet, a köztestület, az egyház, a lakásszövetkezetet, az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár,

f.)        az iskolai szövetkezet, a szociális szövetkezet, és a

g.)        felsőoktatási intézmény, továbbá a diákotthon.

Nincs házipénztár adó fizetési kötelezettsége az eva-alany társas vállalkozásnak, mivel a bevétele után áll fenn az adókötelezettsége. Nem terjed ki e törvény hatálya az egyéni vállalkozóra sem, mivel a vállalkozói osztalékalap után minden esetben meg kell az adót fizetnie.

 

 

A házipénztár adót az adóév utolsó napját követő 150. napon, évente egyszer kell megállapítani, bevallani (a társasági adóbevallásban) és megfizetni.

 

Ennél az adónál nincs sem adóelőleg-fizetési, sem pedig feltöltési kötelezettség.

A házipénztár adóról szóló jogszabály 2007. január elsejétől lép életbe.