Különleges beszámoló

Jogtudor - 2006-10-14

A 2000. évi C törvény VII. alapján minden gazdálkodónak működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek zárását követően, a számviteli törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót kell készítenie. Különleges esetekben a gazdálkodóra sajátos beszámolási kötelezettség hárul. Ilyen például az előtársasági időszak lezárása.

A jogelőd nélkül alapított vállalkozó a számviteli törvény szerinti könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles készíteni. Beszámolási (beszámolókészítési, nyilvánosságra hozatali és közzétételi) kötelezettségnek a vállalkozó cégjegyzékbe való bejegyzésének, illetve a cégbejegyzés iránti kérelem jogerős elutasításának, vagy a cégbejegyzési eljárás megszüntetésének napját követő 90 napon belül köteles eleget tenni.

Jogelőd nélkül alapított vállalkozásnál ez az időszak meghosszabbodik mindaddig, amíg a cégbejegyzési eljárás folyamatban van, ha a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló törvény szerint ismételten benyújtották a cégbejegyzési kérelmet.

 

Cégbírósági bejegyzés esetén a cégjegyzékbe való bejegyzés napjával létrejött vállalkozó eszközeinek és forrásainak nyitó adatai a beszámoló eszközeinek és forrásainak záró adataival egyeznek meg. Amennyiben a vállalkozót a cégjegyzékbe nem jegyzik be, a beszámoló elkészítését követően, a jogutód nélküli megszűnés szabályai szerint, alapvetően a végelszámolás szabályai figyelembevételével kell elszámolni az előtársasági időszak hitelezőivel és az alapítókkal.