Minősített adózói kör

Jogtudor - 2006-10-13

Az adózás rendjéről szóló törvény alapján az állami adóhatóság 2006. január 01. hatállyal létrehozta a minősített adózói adatbázist.

A minősített adózó az a vállalkozási tevékenységet folytató személy, aki a minősített adatbázisba történő felvételére vonatkozó kérelem előterjesztését megelőző legalább 3 éven át működött, és a kérelem benyújtását megelőző elévülési időn belül az adóhatóság nem állapított meg a terhére adóhiányt, nem indított ellene végrehajtási eljárást, illetőleg az adózó fizetési könnyítés, adómérséklés iránti kérelmet nem terjesztett elő.

 

Az adózó az adatbázisba történő felvételét a ’112 jelű, „Kérelem a minősített adózói adatbázisba történő szerepeltetéshez” elnevezésű, APEH által rendszeresített nyomtatvány adóhatóságoz történő benyújtásával kérheti 2006. január 01. hatálytól.

 

Az adatbázisba bármely adószámmal rendelkező adóalany (természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező társaság) kérheti a felvételét.

A feltételek fennállása esetén az adóhatóság a minősített adózói státuszt nyilvántartásába bejegyzi.

A bejegyzést követően a feltételeknek történő megfelelést az adóhatóság folyamatosan vizsgálja. Amennyiben az adózó a későbbiekben bármely feltételnek nem felel meg, törlésre kerül az adatbázisból, amiről az adózó határozatban értesül.

 

Az APEH Hajdú – Bihar Megyei Igazgatóság illetékességi területén jelenleg 15 adózó szerepel a minősített adózói adatbázisban.

 

Jogszabályváltozás miatt 2007. 01. 01-től újabb feltételnek kell megfelelnie a minősített adózónak, nevezetesen adózó nem állhatott, illetve nem állhat csőd-, illetve felszámolási eljárás alatt.

 

 

APEH Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága