Október 12-ig lehet nyilatkozni a minimálbérről

Jogtudor - 2006-10-05

A biztosított foglalkoztatója, valamint a foglalkoztatott biztosított – továbbá a társas vállalkozás és a társas vállalkozó, valamint az egyéni vállalkozó (ideértve az eva adózó  vállalkozót is) 2006. szeptember 01-től legalább 125.000.-Ft, 2007. január 01-től legalább 131.000.-Ft minimum járulékalap után köteles megfizetni a társadalombiztosítási, illetve az egyéni járulékot.

Ha a járulékalapot képező jövedelem nem éri el a minimum járulékalapot a foglalkoztató és a biztosított, a társas vállalkozás és a társas vállalkozó, valamint az egyéni vállalkozó az Art.-ban meghatározott bejelentése esetén a társadalombiztosítási járulékot, illetve az egyéni járulékot a járulékalapot képező jövedelem után fizeti meg.

 

Ha a biztosított járulékalapot képező jövedelme nem éri el a minimum járulékalapot, és a foglalkoztató nem él a bejelentési jogával, akkor a kétszeres minimumbér szerinti járulékalap után a biztosítottat terhelő járuléktöbbletet is a foglalkoztató viseli.

 

A járulékfizetés teljesítéséhez szükséges adatokat az adózó a 06T1031 számú nyomtatványon,  illetve elektronikus úton jelenti be az adóhatósághoz.

 

A már működő adózó első ízben 2006. október 12-ig, egyéb esetekben (pl: foglalkoztatóvá válás) 15 napon belül teheti meg a bejelentést.

 

Az állami adóhatóság a járulékkötelezettség korrekt teljesítése céljából az Art.-ban meghatározott bejelentés valóságtartalmát - különösen a vállalkozásból származó jövedelmekre figyelemmel - vizsgálja.

 

 

 

APEH Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága