Tájékoztató az építőipari bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségről

Közérdekű - 2006-07-07

Az építőipari kivitelezési tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatást szabályozó kormányrendelet az építési tevékenység megkezdésével kapcsolatos adatok bejelentését teszi kötelezővé az építtető számára, az építésügyi hatósághoz történő bejelentésével egyidejűleg, az építési tevékenységre vonatkozó kivitelezési értékre tekintettel.

A kormányrendelet az építtető tekintetében bejelentési -, az építésügyi hatóság tekintetében adatszolgáltatási-kötelezettséget ír elő.

Az építtető a 0609 számú Bejelentő lap – az építtető bejelentése a kivitelezési értékre, vagy annak változására vonatkozóan – benyújtásával tehet eleget bejelentési kötelezettségének a nettó 10 millió Ft kivitelezési értéket (szerződési érték) meghaladó, illetve a közbeszerzésről szóló törvény hatálya alá tartozó építési tevékenység figyelembe vételével.

 

Az építésügyi hatóságot a 2006K82-es – az építésügyi hatóság adatszolgáltatása a kivitelezőre vonatkozóan – kontroll adatszolgáltatás benyújtási kötelezettség terheli, az adatszolgáltató szerinti illetékes APEH igazgatósága felé.

 

A kormányrendelet hatályba lépésének célja elsősorban a feketegazdaság, az illegális és be nem jelentett feketemunka elleni fellépés.

 

Hajdú-Bihar megyében 2005. július 15-től 2006. június 30-ig 431 db 0609-es számú bejelentőlap érkezett. A bejelentőlap az APEH internetes honlapjáról (www.apeh.hu) letölthető.

 

Megyénkben a bejelentett legmagasabb kivitelezési érték:

a)      magánszemély esetében:                                               198 869 e Ft

b)      gazdasági társaság, egyéb szervezet esetében:             3 358 497 e Ft

A bejelentett legkisebb érték: 10 000 e Ft